'În următorii doi ani ne propunem să deschidem linii de finanţare în valoare de aproximativ 751.400.000 euro în 2015 şi de 1.862.844.134 euro în 2016, în vederea sprijinirii ocupării forţei de muncă, a incluziunii sociale, a educaţiei şi a formării. Vreau să vă reamintesc faptul că, pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, MFE a întreprins o serie de măsuri care vizează modernizarea şi eficientizarea comunicării cu beneficiarii, dar şi asigurarea deplinei conformităţi cu prevederile regulamentelor aplicabile. Mare parte a schimbărilor aduse cadrului de implementare a fondurilor europene în 2014-2020 urmăresc simplificarea procedurilor de finanţare. Noua perspectivă financiară prevede facilitarea accesului la fondurile europene, astfel încât şi mai mulţi beneficiari să fie încurajaţi să pregătească proiecte pentru utilizarea acestor resurse. Consider, în baza experienţei anilor trecuţi, că avem nevoie de o mai bună coordonare în ceea ce priveşte capacitatea administrativă la nivelul administraţiei publice, dar şi a beneficiarilor', a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

Documentul publicat de MFE include şi un calendar orientativ al liniilor de finanţare pentru următorii doi ani.

Având la bază principiile de planificare, Planul, propune că, 'pentru lansările prin mecanisme competitive pentru granturi nerambursabile în vederea asigurării atingerii ţintelor din cadrul de performanţă, sunt alocate: pentru anul 2015 – întreaga alocare aferentă anului 2014 şi o parte a alocării aferente anului 2015; pentru anul 2016 – o parte a alocării aferente anului 2015, întreaga alocare aferentă anului 2016 şi cea aferentă anului 2017; pentru anii următori se va urma aceeaşi progresie astfel încât în anul 2020 să mai rămână de lansat maximum 25% din alocarea aferentă anului 2020, lăsând timp suficient pentru implementarea proiectelor, evitarea riscului de dezangajare, asigurarea atingerii ţintelor din cadrul de performanţă'.

Pentru lansările prin mecanismul grant global a fost alocată întreaga sumă aferentă priorităţii de investiţii/obiectivului specific, astfel încât administratorul de grant global să poată contracta întreaga sumă, dar luând în considerare termenul necesar definirii mecanismului aferent grantului global.

Pentru obiectivele specifice care vor fi implementate prin instrumente financiare a fost alocată întreaga sumă aferentă instrumentului, luând în considerare perioada necesară definirii mecanismului de finanţare, iar pentru lansările pentru proiecte non-competitive au fost alocate sumele totale prevăzute pentru prioritatea de investiţie/obiectivul specific, respectiv în a doua parte a anului 2015 şi în anul 2016.

POCU 2014 – 2020 dispune de o alocare financiară totală de aproximativ 5 miliarde de euro, din care 4,326 miliarde de euro contribuţie UE şi stabileşte priorităţile de intervenţie ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi al educaţiei.

Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului şi a participării la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale şi de sănătate.
  
Pentru elaborarea Planului multianual de plasări POCU, în martie -iunie 2015 a avut loc un dialog între Ministerul Fondurilor Europene şi autorităţile publice centrale relevante pentru măsurile sprijinite de POCU, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, referitor la proiectele non-competitive (estimare măsuri, valoare, durată).

În mai-iunie 2015 au avut loc întâlniri între reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale referitoare la asigurarea coordonării şi complementarităţii măsurilor implementate prin CLLD/DLRC şi LEADER, iar în iunie 2015 consultări cu Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării referitor la abordarea măsurilor specifice prevăzute a fi implementate prin ITI.

În data de 24 iunie 2015 au fost consultaţi membrii Subcomitetului tematic 'Îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi politici mai bune privind incluziunea şi educaţia' în privinţa Planului multianual de lansări.AGERPRES


Te-ar putea interesa și: