Raportul arată că doar o treime din femeile invocate de jurnalişti sunt prezentate în calitate de profesionişti sau experţi, în restul cazurilor acestea sunt prezentate ca actori sociali care îşi dobândesc statutul datorită asocierii cu un bărbat puternic sau datorită calităţilor fizice şi sexuale.
În majoritatea relatărilor media, a reieșit că muncile considerate potrivite pentru femei presupun îngrijire şi organizare a căminului şi abilităţi de a educa şi de a creşte copii, iar cele  potrivite pentru bărbaţi sunt relaţionate cu puterea de a lua decizii, abilităţi tehnice şi forţă fizică.Bărbaţii sunt consideraţi mai buni manageri decât femeile, plecându-se de la premisa că iau decizii rapide, îşi asumă riscuri şi sunt mai puţin influenţabili şi mai raţionali. Femeile în poziţii de conducere sunt aspru judecate atunci când sunt asociate cu eşecul sau incompetenţa.
Studiul mai arată că bărbaţii sunt mai numeroşi în apariţiile TV decât femeile, disproporţia fiind dată de emisiunile talk-show, în care accentul cade pe viaţa profesională şi în care femeile apar foarte rar (12% apariţii femei, 88% apariţii bărbaţi). Pe de altă parte, meseriile de prestigiu sunt practicate de bărbaţi. Femeile invitate la emisiuni televizate provin mai ales din domenii de activitate precum showbiz, divertisment sau modelling.
Totuşi, femeile şi bărbaţii apar în egală măsură în emisiunile de divertisment, în care accentul cade pe viaţa personală a invitaţilor sau ale unor terţe părţi. În perioada analizată au fost identificate aproape 300 de cazuri, în care invitaţii sau gazdele emisiunilor TV au emis judecăţi despre femei sau bărbaţi la baza cărora se află un stereotip, cele mai dese fiind legate de statutul de gospodină al femeii şi subordonarea ei faţă de bărbat.
În publicitate, acţiunile personajelor din reclame sunt foarte diferite în funcţie de sex. Cele mai multe acţiuni ale femeilor sunt de natură casnică, activităţi zilnice în care ajută bărbatul sau familia, în general, să se simtă mai bine. O altă acţiune cu care sunt asociate femeile, în reclame, se referă la îngrijirea corporală. bărbaţii apar mai curând ca persoane care aşteaptă să fie îngrijite, dar şi în ipostaza de joc sau în timpul unor activităţi în aer liber.
În presa scrisă, disproporţia apariţiilor este mult mai mare decât în emisiunile TV, pentru că  bărbaţii apar ca personaje principale în articole, uneori și de trei ori mai mult decât femeile. Femeile apar mult mai mult în tabloide decât în ziarele generaliste.
Studiul Altfem s-a desfăşurat în perioada 15 februarie-15 mai 2011, timp în care au fost monitorizate şase televiziuni şi patru cotidiene.
În 2010, România s-a clasat pe locul 67 din 134 în clasamentul Global Gender Gap, privind discriminarea femeii în domeniul educatiei, economiei, profesional, al sănătății și în politică. Țările în care femeile au discriminate cel mai puțin în 2010 sunt Islanda, Norvegia, Finlanda, Suedia și Noua Zeelandă. Cele în care femeile sunt discriminate cel mai mult sunt Yemen, Ciad, Pakistan și Mali.
Alături sunt câteva dintre stereotipurile referitoare la femei, cel mai des întâlnite în mass-media.