Reacţia sindicaliştilor vine în urma opiniei Ministerului Finanţelor Publice, conform căreia indemnizaţia de hrană trebuie impozitată ca făcând parte din ''venituri din salarii şi asimilate salariilor", respectiv cu 45%, fapt care ar diminua foarte mult veniturile angajaţilor din sistemul sanitar şi ar duce din nou la nemulţumiri şi, implicit, la proteste. 

Conform sindicaliştilor, OUG nr. 91/2017, care modifică art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost emisă la presiunile Federaţiei Sanitas, pentru corectarea inechităţilor din sistemul sanitar generate de aplicarea noii legislaţii salariale, iar acordarea indemnizaţiei de hrană începând cu 1 ianuarie 2018 a fost reglementată tocmai pentru a înlocui tichetele de masă, astfel încât salariaţii din sistemul sanitar public de stat să nu înregistreze pierderi de venituri. 

Organizaţia menţionează că în discuţiile avute de la apariţia OUG 91/2017 cu factori de decizie din Guvern s-au dat asigurări că impozitarea va fi de 10%, astfel încât suma plătită salariaţilor din sistemul sanitar cu titlu de indemnizaţie de hrană să fie echivalentă contravalorii tichetelor de masă acordate acestora până la 1 ianuarie 2018. 

"Luând act de opinia Ministerului Finanţelor Publice, conform căreia indemnizaţia de hrană trebuie impozitată ca făcând parte din 'venituri din salarii şi asimilate salariilor', opinie de altfel transmisă Federaţiei SANITAS la 6 luni de la prima solicitare şi considerată de noi eronată, ţinând cont de faptul că instituţiile sanitare au acordat deja aceste indemnizaţii de hrană de la data de 1 ianuarie 2018 cu impozitare de 10%, iar noua impozitare ar fi de 45%, fapt care, aplicat eventual şi retroactiv, ar diminua foarte mult veniturile angajaţilor din sistemul sanitar şi ar duce din nou la nemulţumiri şi, implicit, la proteste, având în vedere caracterul excepţional impus de OUG nr. 91/2017 pentru acordarea indemnizaţiei de hrană în vederea înlocuirii propriu-zise a valorii tichetelor de masă pentru intervalul 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018, susţinem în continuare că se impune aplicarea doar a impozitului în cotă de 10% asupra acestor sume pe perioada menţionată, în spiritul celor convenite cu reprezentanţii Guvernului", se spune în comunicat, potrivit Agerpres. 

În acest context, Federaţia Sanitas a înaintat premierului Viorica Dăncilă o adresă în care i se solicită susţinerea punctului de vedere al sindicaliştilor din sănătate şi a demersurilor lor pentru corecta încadrare fiscală a indemnizaţiei de hrană, în sensul impozitării ei cu 10%, conservând astfel veniturile salariaţilor din sistemul sanitar public de stat. 

"Atragem atenţia factorilor de decizie că o nouă reducere a veniturilor salariaţilor din sănătate, prin creşterea nivelului de impozitare, va duce inevitabil la reluarea protestelor acestora şi la erodarea în continuare a încrederii în această reformă salarială care ar trebui să aducă de fapt stabilitatea în sistemul sanitar românesc", se mai spune în document.