În perioada ianuarie – septembrie 2014, încasările totale obţinute din exporturile de grâu, porumb şi orz au depăşit 1,362 miliarde de euro, reprezentând mai mult de o treime (35%) din suma totală obţinută în aceeaşi perioadă din exporturile de produse agroalimentare, care s-a cifrat la peste 3,9 miliarde de euro. Comparativ, în perioada similară din 2013, încasările din exporturile de grâu, porumb şi orz au fost de 1,244 miliarde de euro, un procent aproape similar, respectiv 35,4% din valoarea exporturilor totale de 3,5 miliarde de euro.

Potrivit statisticii MADR, din cantitatea de cereale plasată pe pieţele externe (ţările UE şi ţările terţe), grâul a reprezentat 4 milioane de tone, porumbul 1,493 milioane tone, iar orzul 1,177 milioane tone. Din exporturile de grâu s-au obţinut 773,7 milioane de euro, din porumb 394,2 milioane de euro, iar din cele de orz – 194,4 milioane de euro.

Primele trei poziţii în exporturile României de produse agroalimentare în primele nou luni din acest an au fost ocupate de grâu, ţigări de foi, ţigarete şi porumb, care au adus încasări totale de 1,677 miliarde de euro. România a exportat, în primele nouă luni din acest an, produse agroalimentare de aproape patru miliarde de euro – un record al ultimilor 20 de ani – în timp ce excedentul comercial a depăşit 349 de milioane de euro la finele lunii septembrie.

Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii, în anul 2014 la cultura de grâu şi secară s-a obţinut o producţie de 7,37 milioane tone de pe o suprafaţă de două milioane de hectare, recolta fiind aproape similară cu ceea ce s-a realizat în 2013, respectiv 7,34 milioane tone. Producţia de orz şi orzoaică a crescut de la 1,51 milioane de tone în anul 2013, la peste 1,74 milioane tone anul acesta, majorându-se şi suprafaţa cultivată de la 461.068 ha în anul 2013 la peste 516.353 ha anul acesta.

În ceea ce priveşte producţia de porumb boabe din 2014, aceasta a depăşit 11,3 milioane de tone, fiind uşor mai ridicată decât anul trecut. Suprafaţa recoltată a fost de aproximativ 2,5 milioane hectare. (Sursa: Agerpres)