“Dacă în anii trecuţi România a fost mare o importatoare de produse agroalimentare, începând cu anul 2010, s-a înregistrat o tendinţă semnificativă de creştere a exporturilor şi una de reducere a importurilor, ţările comunitare fiind principalii noştri parteneri, cu o pondere de 70%. Tindem la o reducere a soldului balanţei comerciale şi mizăm ca, în jurul anului 2016, România să treacă pe plus, având în vedere dezvoltarea sectoarelor agricole”, a arătat Tabără.
Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, deficitul balanţei comerciale cu produse agroalimentare a scăzut de la 2,06 miliarde euro în anul 2008, la 1,53 miliarde euro în 2009, trendul descendent continuând şi în anul 2010, când s-a înregistrat un deficit de 729,4 milioane euro, în scădere de 64,6% faţă de anul 2008. În primele nouă luni ale anului 2011, deficitul comercial rezultat din schimburile cu produse agricole a continuat să scadă, situându-se la valoarea de 600 milioane euro.
Reducerea deficitului comercial s-a datorat în principal creşterii exporturilor de produse agroalimentare, de la 2,09 miliarde miliarde de euro în anul 2008, la 3,06 miliarde de euro în 2010, o creştere de 45,7%. Valoarea exporturilor de produse agricole în primele nouă luni din 2011 a fost de 2,59 miliarde euro.
Estimările MADR arată că exporturile României de produse agroalimentare ar putea atinge la finele anului 2011, o valoare de aproximativ 3,5 miliarde euro, ceea ce ar reprezenta o majorare cu 14% faţă de anul 2010 şi cu peste 65% faţă de anul 2008.
Potrivit MADR, scăderea importurilor de produse agroalimentare cu aproximativ 9% în 2010 faţă de 2008 a contribuit, de asemenea, la reducerea deficitului comercial.