EximBank menţionează că acest produs de asigurare a fost lansat în prima parte a acestui an, în contextul pandemiei Covid-19, pentru a susţine continuarea activităţii exportatorilor români şi păstrarea locurilor de muncă prin preluarea riscurilor comerciale şi politice aferente debitorilor din ţările Uniunii Europene şi OECD, şi era valabilă până la 31 decembrie 2020.

Facilitatea se adresează tuturor categoriilor de exportatori – întreprinderi mici, mijlocii şi mari – pentru care EximBank poate acoperi până la 85% din pierderile înregistrate ca urmare a producerii unor riscuri comerciale şi politice aferente partenerilor comerciali din ţările Uniunii Europene şi OECD.

„Ca urmare a reevaluării situaţiei economice generate de epidemia Covid-19, Comisia Europeană a prelungit valabilitatea acestei scheme de asigurări ceea ce creează cadrul pentru ca EximBank să poată oferi exportatorilor români un grad ridicat de protecţie în derularea afacerilor cu parteneri externi. Este o măsură suplimentară de sprijin pe care EximBank o implementează în noul context economic local şi global, asigurând pentru firmele româneşti un nivel de susţinere similar cu cel al companiilor europene”, a spus preşedintele executiv al EximBank, Traian Halalai.

Riscurile pe termen scurt sunt preluate

Prin intermediul acestei scheme de asigurare, EximBank poate prelua riscurile pe termen scurt la care sunt expuse întreprinderile mici, mijlocii şi mari, indiferent de volumul cifrei de afaceri la export, numărul de parteneri externi pe care doreşte să îi asigure, pe o perioadă a riscului (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare) de până la doi ani.

Pentru a beneficia de această facilitate, exportatorii trebuie să aibă schimburi comerciale şi/sau un istoric al plăţilor favorabil (în cazul în care există deja o relaţie comercială), iar cumpărătorii trebuie să aibă un istoric pozitiv în ceea ce priveşte despăgubirile, probabilitatea de neplată trebuie să fie acceptabilă, iar ratingul financiar intern şi/sau extern trebuie, de asemenea, să fie acceptabil. Perioada de aşteptare, respectiv perioada cuprinsă între data producerii riscului asigurat şi data la care exportatorul este îndreptăţit să solicite plata despăgubirii, este de 90 de zile.

Produse de asigurare

În calitate de Export Credit Agency (ECA) în România, EximBank a dezvoltat şi oferă în numele şi în contul statului român produse de asigurare – care protejează încasările exportatorilor împotriva riscurilor asociate partenerilor externi şi a riscurilor asociate ţării de destinaţie şi facilitează accesul la produsele de finanţare, putând fi cesionate în favoarea băncilor finanţatoare, pentru completarea mix-lui de garanţii. Banca poate acoperi riscurile exportatorilor pe toate pieţele internaţionale, atât din Uniunea Europeană cât şi din spaţiul extracomunitar.