În urma semnării actului adițional, banca se obligă să renunțe la a solicita orice fel de cheltuieli de judecată asupra clientului generate de litigii care au fost pe rolul instanței pâna la semnarea AA.  
Pe de altă parte, clientul trebuie să se angajeze că renunță la procesul împotriva băncii care are legătură cu contractele de credit. De asemenea, cleintul se obligă "să nu inițieze în viitor nicio altă procedură administrativă, litigioasă, sau de altă natură împotriva băncii, care își găsește temeiul în prevederile prezentului Contract de Credit".
Banca a ţinut să precizeze că actele respective au fost propuse, nu impuse, de către instituția bancară, iar prevederea propusă către clienți de a nu iniția în viitor vreo procedură administrativă, litigioasă, sau de altă natură împotriva băncii vizează exclusiv prevederile contractelor de credite pentru care se negociază ințelegerea amiabilă.
Cererea de renunțare la proces: