În aceste condiţii, execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2012, s-a încheiat cu un excedent de 1,0 miliarde lei, respectiv 0,2 % din PIB, faţă de un excedent de 0,8 miliarde lei înregistrat la aceeaşi dată a anului precedent.
Cele mai mari creşteri de venituri s-au obţinut la taxa pe valoare adăugată, cu 15,4%, accize cu 41,7%, impozitul pe venit cu 17,8%, contribuţii de asigurari sociele cu 10,3%.
La nivelul administraţiilor locale au crescut atât veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 6,6% faţă de anul precedent, cât şi veniturile nefiscale cu 33,7%.
Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plaţilor efectuate din resurse  publice au crescut cu 27,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
În privinţa cheltuielilor, creşterea s-a înregistrat în principal la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 44,1% mai mari faţă de anul 2011, dar şi la dobânzi, cu 42,7 %.
Au crescut de asemenea cheltuielile cu bunuri şi servicii cu 6,2%, ca urmare a plăţilor din fondul de sănătate pentru servicii medicale şi medicamente, precum şi cheltuielile de personal cu 8,1%.
Cheltuielile  pentru   investiţii  care  includ  cheltuielile  de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 2,5 miliarde lei  crescând în termeni nominali de 2,5 ori faţă de aceeaşi perioadă a anului  precedent.