Potrivit reprezentanţilor Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă /CNDD/, care citează cele mai recente studii europene de specialitate, biodiversitatea Uniunii Europene /UE/ ce cuprinde peste 500 de specii de păsări sălbatice se confruntă cu ameninţări grave ale efectivelor.

Astfel, 43% dintre speciile de păsări din Europa sunt afectate de scăderi grave ale efectivelor, iar cauzele sunt reprezentate de extinderea limitelor aşezărilor urbane şi a transportului care au fragmentat şi redus habitatele acestora. De asemenea, alte motive sunt agricultura intensivă, silvicultura şi pescuitul, precum şi utilizarea pesticidelor care au diminuat sursele de hrană, dar şi vânătoarea.

România va trebui să întocmească şi să transmită către Comisia Europeană /CE/, până în anul 2019, un nou raport privind situaţia populaţiei de păsări de interes comunitar, în baza articolului 12 din Directiva Păsări. Odată cu revizuirea acestui document, raportarea se va face o dată la şase ani, nu la trei ani cum era înainte, iar România a realizat un prim inventar al populaţiei de păsări sălbatice în anul 2013.

Lista de referinţă a speciilor de păsări pentru România cuprinde 270 de specii.

În anul 1979 a fost adoptată Directiva 79/409/CEE numită şi Directiva Păsări (actualizată prin Directiva 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009) ca răspuns la creşterea îngrijorării cu privire la declinul populaţiilor de păsări sălbatice din Europa.

Directiva Păsări interzice activităţile care ameninţă în mod direct păsările (uciderea sau capturarea intenţionată, distrugerea cuiburilor şi luarea ouălor) şi activităţile asociate acestora (comerţul de păsări vii sau moarte), cu câteva excepţii.

România a transpus, în anul 2007, în legislaţia naţională, Directivele Păsări şi Habitate şi a declarat 381 de situri Natura 2000, dintre care 108 Situri de Protecţie Avifaunistică (SPA) şi 273 Situri de Importanţă Comunitară/Arii Speciale de Conservare (SCI/SAC). Potrivit datelor oficiale, această suprafaţă a fost extinsă, în anul 2011, la 530 de situri Natura 2000, dintre care 148 SPA şi 382 SCI/SAC.

În data de 1 aprilie 2014, România a transmis Comisiei Europene /CE/ primul raport naţional pe Directiva Păsări, activitatea realizată prin proiectul 'Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări', implementat de Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă /CNDD/ şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor /MMAP/ – Direcţia Biodiversitate au organizat, joi, un nou eveniment dedicat proiectului privind sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România.

Evenimentul face parte din proiectul 'Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări', finanţat de UE prin Programul Operaţional Sectorial /POS/ Mediu, Axa prioritară 4. Durata de implementare a acestuia este de 46 de luni, în perioada februarie 2012 – 31 decembrie 2015.

SURSA: Agerpres


Te-ar putea interesa și: