Persoanele care stau la bloc trebuie să știe care sunt îndatoririle principale ale unui președinte de asociație. În primul rând, acesta trebuie să mențină relațiile cu celelalte organe ale asociației.

Toți cei care stau la bloc trebuie să știe

Acest lucru implică menținerea relațiilor în ceea ce privește adunarea generală, comitetul executiv și comisia de cenzori. În momentul în care o asociație de proprietari a fost constituită, este obligatoriu să aibă loc o întrunire a adunării generale a asociației în primul trimestru.

Ulterior, convocarea trebuie să aibă loc anual. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, poate fi consultat un avocat pentru a fi luate măsuri.

Mai precis, trebuie consultat un avocat asociații de proprietari, indiferent de care dintre reguli nu este respectă.

Este obligatoriu pentru asociațiile de proprietari

O altă îndatorire a președintelui de asociație este să supravegheze punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale. Acesta trebuie să urmărească și respectarea prevederilor statului, dar și aplicarea corectă a deciziilor luate de comitetul executiv.

Președintele de asociație are posibilitatea de a propune în scris măsuri în ceea ce îi privește pe cei care nu respectă regulamentul condominiului.

În cazul în care se modifică în cadrul legislativ, acesta are datoria de a convoca adunarea generală pentru modificarea conformă a statului.

Ședințele adunărilor generale dar și cele ale comitetului executiv sunt conduse de președinte.

Are datorie de a menține relațiile cu furnizorii și cu autoritățile statului

O altă datorie a președintelui este să mențină relațiile cu furnizorii și cu autoritățile statului. Acesta trebuie să reprezinte asociația în relațiile cu terții, inclusiv atunci când este vorba de o problema în instanța.

Totodată, îi revine datoria de a gestiona în mod corect îndeplinirea obligațiilor pe care asociația le are în raport cu orice autoritate publică.

Va trebui să prezinte, la cerere, pentru verificare, absolut toate documentele asociației, oferind orice informație solicitată de către organele abilitate.

Președintele mai poate acționa în instanța proprietarul care nu a plătit cotele de contribuție în ceea ce privește cheltuielile asociației.

bloc romania
SURSA FOTO: Dreamstime

Trebuie să asigure o bună gestionare a documentelor

Toate documentele care sunt necesare unei asociații de proprietari intră tot în răspunderea președintelui de asociație. Când apar modificări de orice fel, este absolut necesar ca președintele să se ocupe de acest aspect.

Acesta va fi tras la răspundere în cazul în care apar informații greșite la un control. Indiferent de noutățile apărute, are obligația de a informa toți locatarii prin afișare la avizier.

Statutul asociației de proprietari cât și acordul de asocierea, în formă lor actualizată, se depun de către președinte la judecătoria din zona în care se află asociația, ori de câte ori au loc modificări.

În ceea ce privește regulamentul condominiului, acesta poate fi inițiat atât de președintele de asociație cât și de comitetul executiv al asociației respective.

În cazul în care nu se respectă acest regulament de un proprietar sau chiriaș, ceilalți proprietari pot anunța președintele cu privire la această neregulă.

În acest context, președintele va lua măsuri în funcție de ce spune legea.

Este obligat să sesizeze orice problemă

Președintele de asociație este obligat și să sesizeze orice problemă. Datoria se aplică atât în ceea ce privește asociația cât și în ceea ce privește locatarii.

Acesta va sesiza autoritățile locale în cazul în care problema nu se poate rezolva pe cale amiabilă.

Orice dauna produsă unui imobil care face parte din acea asociație este constatată de către președinte. Ulterior, vor fi luate măsuri dacă este cazul.

Președintele va fi tras la răspundere în instanță, în funcție de gravitatea faptei comise, pentru orice abatere de la aceste reguli.