LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 le-a dat românilor posibilitatea de a folosi actele expirate pe perioada aplicării stării de alertă, dar și timp de 90 de zile de la încheierea ei. Acest termen urmează să se împlinească la data de 6 iunie 2022.

Așadar, persoanele care au documentele expirate trebuie să și le reînnoiască până la finalul săptămânii viitoare. 

Ce trebuie să faceți dacă aveți permisul auto expirat

În primul rând, personale care au permisul auto expirat trebuie să obțină un document emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medial să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (fișa medicală). Aceasta trebuie să conțină mai multe avize de la următoarele specializări: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie şi ortopedie-traumatologie.

După ce ați obținut fișa medicală, trebuie achitați taxa de plată a contravalorii permisului de conducere, în valoare de 89 lei. Taxa se poate plăti online, prin ghișeul.ro sau internet banking, prin virament bancar, prin mandat poștal, în numerar la sucursalele unor bănci și la automatele pentru plata facturilor.

Potrivit DRPCIV, pe chitanța de plată trebuie înscrise următoarele informații: codul numeric personal, numele și prenumele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, suma și tipul documentului pentru care se efectuează plata.

După ce ați obținut și chitanța de plată, nu mai rămâne decât să va adresați DRPCIV-ului din județul de domiciliu. Pentru a reduce timpul de așteptare, se poate face o programare online.

Documentele necesare

La sediul DRPCIV trebuie să completați o cerere pentru obținerea permisului de conducere, iar apoi să depuneți următoarele documente, împreună cu cererea:

1. Actul de identitate al solicitantului, original;

2. Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

3. Permisul de conducere în original;

4. Documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medial să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (fișa medicală).

Când veți primi noul document?

Permisele auto noi vor fi transmise la domiciliul titularilor prin poștă, între 5 și 15 zile. Până la primirea noului permis, veți avea în continuare dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice, fiindcă la depunerea actelor, veți primi o dovadă înlocuitoare a permisului cu drept de circulație timp de 15 zile.