Alegeri 2024. Regulile din campania electorală pentru alegerile locale și alegerile europarlamentare

Alegeri 2024. Campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie va începe pe 10 mai și se va încheia pe 8 iunie, la ora 7:00. În acest interval, candidații și partidele care îi sprijină trebuie să respecte un set de reguli riguroase.

În timpul campaniei electorale, sunt permise organizarea de mitinguri, adunări în care atât candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, cât și cetățenii își pot exprima opinii în mod liber și fără nicio formă de discriminare.

Utilizarea televiziunii, radioului, presei și a altor mijloace de informare în masă este permisă în acest sens. Radiodifuzorii publici și privați au responsabilitatea de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat și imparțial. Aceștia pot realiza și difuza doar următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: informative, electorale și de dezbatere electorală.

Candidații care ocupă deja funcții publice au dreptul să apară în emisiunile informative, însă exclusiv pentru a discuta probleme legate de funcția pe care o dețin. Este interzisă achiziționarea de spații de emisie în scopul difuzării de clipuri sau emisiuni electorale.

Regulile privind panourile electorale

Materialele de campanie electorală sunt considerate doar cele amplasate după începerea oficială a campaniei. Prin urmare, locurile pentru afișaj electoral sunt stabilite de primari înainte de începerea campaniei electorale, având în vedere numărul de competitori, și trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără a obstrucționa circulația pe drumurile publice sau alte activități.

Amplasarea în alte locuri este interzisă.

Competitorii electorali nu au permisiunea să utilizeze locurile speciale de afișaj electoral în mod astfel încât să împiedice accesul altor competitori; fiecare are dreptul la doar două afișe electorale.

În ceea ce privește dimensiunile afișelor electorale, acestea trebuie să respecte limitele de 500 mm pentru o latură și 350 mm pentru cealaltă, iar cele care convoacă reuniuni electorale trebuie să fie de maximum 400 mm pentru o latură și 250 mm pentru cealaltă, fiind interzise cele care folosesc o combinație de culori care reproduc drapelul României sau al altui stat.

Primarii, cu sprijinul organelor de ordine publică, sunt responsabili pentru menținerea integrității panourilor și afișelor electorale amplasate în locurile autorizate.

Materiale de propagandă permise și interzise

Alegeri 2024. În timpul campaniei electorale, competitorii pot folosi, pe lângă afișele electorale, și materiale de propagandă electorală difuzate de mass-media audiovizuală și online, publicitate în presa scrisă, broșuri, pliante, calendare, fluturași și alte materiale similare tipărite pe hârtie.

Este interzisă finanțarea:

  • utilizării vehiculelor cu înscrisuri sau autocolante cu slogane de campanie, imagini ale candidaților și orice alte referințe la competitorii electorali;
  • folosirea vehiculelor care transmit materiale audio, fie în mișcare, fie staționare;
  • organizarea spectacolelor, serbărilor, focurilor de artificii etc.;
  • amplasarea bannerelor, meshurilor și altor materiale publicitare precum corturi, pavilioane, panouri mobile etc.

Mita electorală

Candidații nu au voie să efectueze cheltuieli pentru a oferi sau distribui direct sau indirect orice bunuri (precum pixuri, căni, țigări, umbrele, produse vestimentare, alimente, băuturi alcoolice, calendare bisericești) cu scopul de a influența alegătorii să voteze sau să nu voteze pentru anumite liste de candidați sau pentru un anumit candidat.

Autoritățile locale pot aproba instalarea temporară pe domeniul public a unor facilități destinate distribuirii de materiale de propagandă electorală, fără a perturba circulația rutieră sau pietonală. Utilizarea minorilor cu vârsta sub 16 ani în aceste activități este interzisă.

De asemenea, conform legii, cu 48 de ore înainte de ziua alegerilor, sunt interzise prezentarea sondajelor de opinie, televoturilor sau anchetelor stradale, spoturilor de publicitate electorală, comentariilor privind campania electorală, invitațiilor sau prezentărilor candidaților în programe de televiziune, cu excepția spațiului acordat pentru difuzarea rectificărilor.

După încheierea campaniei electorale, este interzisă difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice sau private, precum și prin intermediul vehiculelor special amenajate.