România ar putea ieşi din recesiune în trim. IV din 2009 sau în trim. I din 2010 (variaţie faţă de trimestrul anterior) în condiţiile în care influenţa pozitivă a zonei euro se va menţine, se precizează într-o analiză a Erste Group.

„După o evoluţie economică peste aşteptări în trimestrul al III-lea din 2009 (-7,1% an/an şi -0,6% trim./trim. faţă de o scădere anticipată de piaţă de -9% an/an) perspectiva pentru următoarele trimestre a devenit mai încurajatoare”, se precizează în raportul „România – Moment de respiro, sinteze macroeconomice trimestriale” întocmit de către specialiştii Erste Group.

În opinia analiştilor grupului austriac, exporturile nete au avut o contribuţie pozitivă la formarea Produsului Intern Brut al României în cel de al treilea trimestru, alături de industrie care, „deşi a rămas încă în zona negativă şi-a îmbunătăţit performanţa” contribuind, astfel, la ieşirea din recesiune.


Agricultura  – o surpriză plăcută

Agricultura a fost o surpriză foarte plăcută în perioada analizată având o contribuţie pozitivă semnificativă la formarea Produsului Intern Brut de un punct procentual, se menţionează în documentul citat.

În plus, s-a consemnat o ajustare a deficitului comercial şi a continuat procesul de dezinflaţie, factori care au contribuit, de asemenea, la îmbunătăţirea performanţelor macroeconomice şi la perspectiva ieşirii din recesiune.

În acelaşi timp, analiştii Erste atrag atenţia asupra unor „factori perturbatori” care pot influenţa procesul de relansare economică. Astfel, în perioada analizată construcţiile şi-au amplificat scăderea iar presiunile de pe piaţa muncii au crescut semnificativ ducând la o creştere a şomajului ceea ce constituie un factor care poate întârzia relansarea procesului de ieşire din recesiune a economiei româneşti.