Dacă acțiunile închiseseră la 20,41 euro luni pe Bursa din Viena, anunțul băncii cu privire la stabilirea prețului din cadrul majorării de capital a atras după sine o corecție importantă a acțiunilor Erste, cu 4,4%, până la 19,51 euro. În jurul orei 11:18, acțiunile își mai tempera scăderea la 3,75%, mai précis până la un preț de 19,645 euro.
Astăzi, Erste Group a plasat cu succes 35,2 milioane de acțiuni noi către investitori instituționali, prin intermediul unui plasament accelerat, prin care şi-a asigurat atragerea de fonduri brute de 660,6 de milioane euro, adică întreaga sumă avută în vedere pentru majorarea de capital. Aceşti investitori nu mai au drept de subscriere în cadrul ofertei ulterioare, care se adresează acţionarilor existenţi.
Directoratul Erste Group, cu acordul Consiliului de Supraveghere, a stabilit prețul de ofertă al plasamentului accelerat și prețul de subscriere pentru oferta de subscriere subsecventă la 18, 75 euro per actiune. Acționarii existenți ai Erste Group la ora 24:00 (CET) la data de 2 iulie 2013 vor primi drepturi subscriere la rata de 4 acțiuni noi pentru fiecare 45 acțiuni existente.
Deşi au subscris integral oferta de majorare de capital, în cadrul plasamentului iniţial, investitorii instituţionali au o clauză că maximum 50% din acţiuni le-ar putea fi retrase. Mai exact, dacă acţionarii existenţi, cu excepţia celor care şi-au anunţat neparticiparea la majorarea de capital, vor subscrie maximul oferit, respectiv 4 acţiuni pentru fiecare 45 deţinute.
Practic, un grup de acţionari ai Erste care cumulat deţin 38% din capitalul social au anunţat că nu vor subscrie în cadrul acestei majorări, printre ei numărându-se băncile pentru locuinţe şi fundaţia Erste. Astfel, pachetul maxim care ar putea fi subscris de acţionarii existenţi este de 62%, cu 12% peste clauza de retragere de acţiuni pentru investitorii instituţionali care au subscris iniţial.
Oricum, dacă cei 62% dintre acţionarii existenţi îşi vor exercita integral dreptul de subscriere (4 acţiuni la 45 deţinute), Erste Stiftung (fundaţia Erste) va emite suplimentar acţiuni reprezentând maximum 12% din capital, astfel încât investitorilor instituţionali să nu li se retragă decât maximum 50% din acţiunile subscrise. Pe de altă parte, chiar dacă acţionarii existenţi nu vor subscrie deloc, Erste şi-a asigurat integral suma anunţată pentru majorare, prin investitorii instituţionali.
Astfel, decontarea finală a acțiunilor vândute investitorilor instituţionali în cadrul  plasamentului accelerat se preconizează să aibă loc la 23 iulie 2013, după ce se va încheia şi oferta de subscriere pentru acţionarii existenţi, pe 18 iulie. Oricum, 50% din acţiune deja subscrise de investitorii instituţionali se preconizează că se vor deconta în 5 iulie 2013.
Majorare pentru consolidarea capitalului conform Basel 3
Ieri, Erste Group a anunát lansarea unei majorări de capital de aproximativ 660 milioane euro, în scopul consolidării capitalului conform Basel 3. Oferta a fost plasată iniţial către investitorii instituţionali, pentru ca apoi să fie urmată de o subscriere pentru acţionarii existenţi. 
În ceea ce priveşte răscumpărarea planificată a întregului capital participativ de 1,76 miliarde de euro în T3 2013, majorarea de capital este destinată consolidării capitalului de bază al Erste Group, astfel încât Erste Group se aşteaptă să atingă rata vizată a capitalului comun de rang I de 10%, conform Basel 3, până în 31 decembrie 2014.

Majorarea de capital va fi implementată prin intermediul unei oferte de acţiuni noi ("Acţiunile Noi") constând în (i) o oferta către investitori instituţionali calificaţi selectaţi care va lua forma unui proces de plasament accelerat (accelerated book-building process) ("Pre-Plasamentul Instituţional"); şi (ii) o ofertă de subscriere către acţionarii existenţi ai Erste Group ("Acţionarii") ("Oferta de Subscriere").
Pre-Plasamentul Instituţional este parţial supus restituirii (regulii claw-back) şi decontării amânate pentru a garanta ca Acţiunile Noi aferente dreptului de subscriere (preferinţă) la care nu s-a renunţat de anumiţi Acţionari vor fi disponibile pentru subscriere pentru Acţionari în cadrul Ofertei de Subscriere.

Pre-Plasamentul Instituţional se preconizează să înceapă imediat şi să se încheie la 2 iulie 2013, fiind supus accelerării. Preţul de subscriere în cadrul Ofertei de Subscriere va fi identic cu preţul ofertei stabilit în coordonare cu sindicatul bancar pe baza rezultatelor procesului de plasament (bookbuilding) pentru Pre-Plasamentul Instituţional. Numărul final de Acţiuni Noi rezultând ca urmare a majorării de capital va fi determinat la data de stabilire a preţurilor pentru Pre-Plasamentul Instituţional, preconizată la 2 iulie 2013.

Actionarii Existenti ai Erste Group la închiderea tranzacţionarii în data de 2 iulie îşi pot exercita drepturile de subscriere (preferinţă) în timpul perioadei de subscriere pentru Oferta de Subscriere care este preconizată să dureze din 3 iulie până în 17 iulie 2013 (inclusiv). Erste Group intenţionează să organizeze tranzacţionarea drepturilor de subscriere (preferinţă) la Bursa din Viena de la data de 9 iulie până la 11 iulie 2013.

Un grup de acţionari majoritari ai Erste Group, care deţin împreună aproximativ 37,4% din capitalul social al societăţii anterior majorării de capital, au fost de acord să renunţe la drepturile lor de subscriere (preferinţă). În plus, Erste Stiftung va furniza acţiuni suplimentare existente, astfel ca – împreuna cu drepturile de subscriere (preferinţă) la care s-a renunţat – un total de aprox. 50% din Acţiunile Noi avute în vedere în cadrul Pre-Plasamentului Instituţional va fi disponibil pentru alocare ferma în cadrul Pre-Plasamentului Instituţional, ceea ce va avea ca rezultat faptul că aprox. 50% din Pre-Plasament va fi supus restituirii (regulii claw-back).

Livrarea si decontarea Actiunilor Noi achizitionate in legatura cu Pre-Plasamentul Institutional ("Actiuni Ferme") care nu sunt supuse restituirii (regulii claw-back) si decontarii amanate se preconizeaza sa se realizeze la sau in jurul datei de 05 iulie 2013. Rezultatele Ofertei de Subscriere si restituirii (claw-back) finale in cadrul Pre-Plasamentului Institutional sunt preconizate sa fie anuntate la 18 iulie 2013. Livrarea si decontarea Actiunilor Noi achizitionate in legatura cu Oferta de Subscriere ("Actiuni cu drept de subscriere"), se preconizeaza sa aiba loc la sau in jurul datei de 23 iulie 2013. Livrarea si decontarea Actiunilor Noi supuse restituirii (regulii claw-back) si decontarii amanate in legatura cu Pre-Plasamentul Institutional ("Actiuni Claw-back "), se preconizeaza sa aiba loc la sau in jurul datei de 23 iulie 2013, in cazul in care optiunea de a solicita restituirea (claw-back) nu a fost exercitata.

Prima zi de tranzacţionare a Acţiunilor Noi în cadrul Pre-Plasamentului Instituţional este preconizată să fie la Bursele de Valori Viena şi Bucureşti pe 5 iulie 2013 şi la Bursa de Valori Praga pe 8 iulie 2013. Acţiunile Noi vor acorda dreptul la dividende pe deplin de la 1 ianuarie 2013. Prospectul necesar pentru majorarea de capital va fi publicat, printre altele, la link-ul http://erstegroup.web-bank.at/ro/ci2013.

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG şi Erste Group Bank AG acţioneaza ca Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, în timp ce Commerzbank AG şi ING Bank N.V. acţioneaza în calitate de manageri (Co-Lead Managers) cu privire la majorarea de capital.
Erste Bank a fost consiliata pe drept austriac, ceh şi românesc de avocaţii din reteaua bpv LEGAL, coordonaţi de bpv Hügel Rechtsanwälte, al cărei partener în Romania este bpv GRIGORESCU STEFANICA.