Venituri: 19.985 milioane de euro (22.755 milioane de euro în primul trimestru din 2019, -12,2%). Ajustarea se datorează în principal volumelor mai mici de vânzări de energie electrică în Italia și Spania, și de gaze în Spania, precum şi activităţilor de Generare Termică şi Trading în Italia, reflectând o diminuare a activităților de tranzacționare și a efectelor legate de aplicarea recentă a interpretărilor IFRIC, pe lângă evoluția nefavorabilă a cursului de schimb, în special în Brazilia, Chile și Columbi, potrivit raportului.

EBITDA: 708 milioane de euro (4.548 milioane de euro în primul trimestru din 2019, +3,5%)

EBITDA din activități curente:741 milioane de euro (4.454 milioane de euro în primul trimestru din 2019, +6,4%) excluzând elementele extraordinare din cele două perioade de referință

Creșterea a fost determinată de performanța îmbunătățită a activităților de Generare Termică şi Trading, de o contribuție mai mare din partea Enel Green Power și de efectele celui de-al cincilea Acord Endesa de Negociere Colectivă din Spania, care a acoperit integral și a depășit efectele evoluției negative a cursului de schimb din America Latină, conform raportului.

EBIT: 109 milioane de euro (2.981 milioane de euro în primul trimestru din 2019, +4.3%)

Profitul net al Grupului: 1.247 milioane de euro (1.256 milioane de euro în primul trimestru din 2019, -0,7%)

Profitul net din activități curente al Grupului: 1.281 milioane de euro (1.159 milioane de euro în primul trimestru din 2019, +10,5%), excluzând elementele excepționale din cele două perioade de referință

Creșterea a fost determinată de îmbunătățirea performanței operaționale curente

Datoria financiară netă: 47.097 milioane de euro (45.175 milioane de euro în primul trimestru din 2019, + 4,3%)

Majorarea reflectă în principal cheltuielile de capital (investiții) în perioada de referință