EU ETS cuprinde peste 12.000 de centrale electrice și instalații de producție în cele 27 de state membre, Norvegia și Liechtenstein, precum și, începând cu anul acesta, emisiile companiilor aeriene care operează zboruri către și dinspre aeroporturile din aceste țări. În ciuda extinderii economiei europene, emisiile de gaze cu efect de seră verificate generate de aceste instalații au scăzut la 1.889 miliarde de tone de echivalent CO2 în ultimul an, cu mai mult de 2 % sub nivelul din 2010.
Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: ”Emisiile din cadrul ETS au scăzut cu mai mult de 2 % în 2011 în pofida extinderii redresării economice. Acest rezultat pozitiv arată că ETS realizează reduceri ale emisiilor eficiente din punct de vedere al costurilor. De asemenea, acesta subliniază motivul pentru care ETS rămâne motorul care stimulează creșterea cu emisii reduse de dioxid de carbon în Europa. Cu toate acestea, rezerva de certificate nefolosite se află în continuare în creștere. Din acest motiv, după cum s-a anunțat luna trecută, Comisia reexaminează în prezent calendarul licitațiilor din etapa 3, în vederea reducerii numărului certificatelor scoase la licitație în primii ani ai etapei 3.”
Nivelul de conformitate al companiilor cu normele EU ETS a fost din nou ridicat. Mai puțin de 1 % dintre instalațiile participante nu au restituit, până la termenul limită de 30 aprilie 2012, certificatele care acoperă toate emisiile lor din 2011. De obicei, aceste instalații sunt mici, iar emisiile lor, cumulate, constituie mai puțin de 1 % din emisiile din cadrul EU ETS. Doi la sută dintre instalații nu au transmis emisiile verificate pentru 2011 până la termenul limită menționat.
Ca și în 2010, aproape toate liniile aeriene comerciale cu operațiuni semnificative spre sau dinspre aeroporturile din UE și-au raportat emisiile din anul 2011 la timp, în ciuda faptului că aceste emisii nu generează obligații de a restitui certificate în acest an și nu sunt necesare pentru scopuri de reglementare specifice.
Companiile aeriene au prezentat statelor membre peste 1.200 de rapoarte de emisii pentru anul 2011. S-a constatat o neraportare sistematică a emisiilor din anul 2011 provenind de la zboruri spre sau dinspre aeroporturi din UE, efectuate de companii aeriene cu sediul în China și India.
Este vorba despre zece linii aeriene comerciale care operează în prezent spre sau dinspre UE, reprezentând mai puțin de 1 % din rapoartele de emisii și mai puțin de 3 % din emisii.
Utilizarea record a creditelor internaționale în cursul anului trecut a condus la creșterea rezervei de certificate nefolosite cu aproximativ 450 de milioane. Aceasta înseamnă că numărul certificatelor puse în circulație îl depășește cu peste 900 de milioane pe cel al certificatelor restituite pentru utilizare în cursul perioadei 2008-2011.
Începând cu anul 2008, pentru a compensa o parte a emisiilor lor, instalațiile pot restitui credite internaționale de reducere a emisiilor, generate prin mecanismele flexibile ale Protocolului de la Kyoto. CER au constituit 5,8 % din totalul restituirilor din perioada 2008-2011. În mod cumulativ, EU ETS a permis utilizarea a 456 de milioane de CER, dintre care 267 de milioane din China și 79 de milioane din India (59 % și, respectiv, 17 % din utilizarea totală). Alte CER au provenit din Coreea de Sud (13 %) și Brazilia (6 %), celelalte 6 % fiind generate în alte 20 de țări de origine.
 
Începând cu anul 2008, un total de 100 de milioane de ERU au fost utilizate în cadrul EU ETS. ERU au constituit 1,2 % din toate restituirile începând din 2008. Împreună, restituirile de CER și ERU începând din 2008 au consumat aproximativ 39 % din cele aproximativ 1,4 miliarde de credite acordate pentru perioada de comercializare 2008-2012.
În temeiul EU ETS, instalațiile trebuie să transmită în fiecare an registrelor statelor membre datele privind emisiile verificate.
Pentru 2011, aceste date au fost făcute publice în Registrul comunitar independent de tranzacții (CITL) la 2 aprilie 2012. Începând cu data de 15 mai, CITL prezintă, de asemenea, date privind conformitatea, precizându-se inclusiv dacă instalațiile și-au îndeplinit sau nu obligațiile de a restitui un număr de certificate egal cu emisiile verificate din anul trecut.
Cea de-a doua perioadă de comercializare din cadrul EU ETS a început la 1 ianuarie 2008 și durează cinci ani, până la 31 decembrie 2012. Această perioadă coincide cu perioada în care țările industrializate trebuie să-și îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor stabilite în cadrul Protocolului de la Kyoto.
EU ETS a fost reformat substanțial pentru cea de-a treia perioadă de comercializare, care va începe la 1 ianuarie 2013 și se va încheia în 2020. Legislația de revizuire a Directivei privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a fost adoptată ca parte a pachetului UE privind clima și energia din 23 aprilie 2009, care stabilește norme revizuite pentru ETS pentru perioada de după 2012 până în 2020 și ulterior.