Societatea a realizat în 2016 venituri de 91,04 milioane lei, faţă de 149,58 milioane lei în 2015. 

"La 31 decembrie 2016, societatea a înregistrat o pierdere cumulată de 289.855.598 lei, capitaluri proprii negative în suma de 112.339.189 lei, datorii curente nete în sumă de 299.589.640 lei, iar pierderea pentru perioada încheiată la această dată este de 38.892.051 lei. Aceste aspecte indică o incertitudine cu privire la continuitatea activităţii societăţii şi un risc crescut de lichiditate. Totodată, în conformitate cu prevederile legii nr. 31, art. 158, dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social, vor convoca Adunarea Generală Extraordinară, pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societăţii. Conducerea societăţii apreciază că este puţin probabil ca societatea să fie dizolvată în următoarele 12 luni", se arată în document. 

Electroputere este o societate fondată în 1949 şi destinată fabricaţiei de echipamente de curenţi tari pentru industria energetică fiind structurată iniţial în patru sectoare de producţie: maşini electrice rotative, transformatoare de putere, aparataj electric şi locomotive. Societatea a fost privatizată în octombrie 2007, Al-Arrab Contracting Company Limited fiind acţionarul majoritar la Electroputere SA.

AGERPRES