Societatea Comercială Electroceramica Turda, ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucureşti pe piaţa valorilor mobiliare necotate, a înregistrat anul trecut pierderi nete de 1,24 mil. lei.

Potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti, în exerciţiul financiar 2008, SC Electroceramica Turda a obţinut venituri totale de 23.939.051 lei, din care 23.481.055 lei reprezintă venituri financiare.

Pentru exerciţiul financiar 2009, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat un buget de venituri şi cheltuieli care include următoarele elemente:

  • cifra de afaceri: 25.025.358 lei
  • venituri totale: 25.145.358 lei (din care 25.025.358 venituri din exploatare şi 120.000 venituri financiare)
  • profit net: 875.370 lei