Regiunea București-Ilfov este în fruntea creşterilor, revenind de la o scădere anuală de 1,6% a prețurilor medii în ultimii 5 ani și de 6,3% în ultimul an, la o creștere de 1,3% în al treilea trimestru al anului 2011.

”Creșterea prețurilor pentru unele regiuni și orașe pe bază trimestrială trebuie tratată cu precauție, din moment ce evoluția este influențată de sezonalitate și consecvența poate fi folosită mai ales pentru date statistice. O perspectivă sigură privind evoluția pe termen lung a prețurilor poate fi dată de indecșii anuali care țin cont de discrepanțele sezonale, dar exprimă informații mai rare (în ritm anualizat) şi deci mai puţin relevante pentru estimarea aşteptărilor imediate”, a declarat Dimitra Marini, director general al EFG Eurobank Property Services România.

Zona București – Centru a avut o contribuție semnificativă la această performanță prin accelerarea de la o creștere de 0,8% pe an, în ultimii 5 ani, la 7,9% în ultimul an și 7,3% în al treilea trimestru al acestui an. Luând în considerare faptul că, în timp, regiunea  București-Centru a demonstrat o anticipare a trendului general al pieței, creșterea înregistrată poate fi considerată un indicator pozitiv al unei potențiale recuperări a întregului sector rezidențial, în următoarele luni. Totuși, trebuie luat în considerare faptul că nivelul trimestrial al regiunii București-Centru este volatil, evoluții cu suișuri și coborâșuri înregistrându-se și în trecut.

Bucureştenii încă mai ţin de preţ

Pe parcursul trimestrului trecut, prețurile apartamentelor din București au scăzut cu un procent moderat de 3,6%, în timp ce prețurile apartamentelor din țară au suferit o corecţie mai drastică de 5,3%. De asemenea, sumele pentru care se puteau cumpăra proprietăţi nou construite s-au diminuat, cu 2,3% în București, în timp ce la nivel național au suferit o depreciere de 10%. Proprietățile vechi au avut scăderi mai mici de 1,4% în București și 1,8% în țară. Influențat de programul guvernamental Prima Casă, nivelul general cumulat al apartamentelor din cele două zone ale Bucureștiului (Centru și Periferie) a avut o modificare de doar 0,9%.       

La nivel regional, Moldova este singura regiune care a înregistrat creșteri de 0,8% pe parcursul ultimilor 5 ani, de 8,6% anual și de 1,4% trimestrial, având, la nivel anual, cel mai mare index pe zone. Pe parcursul celui de-al treilea trimestru, prețurile s-au îmbunătățit în zona vestică a țării și au continuat să scadă cu o viteză mai accentuată în diviziunile Nord și Sud, și la o viteză mai scăzută în diviziunea Centru.

Acelaşi trend descrescător al preţurilor s-a înregistrat în majoritatea orașelor din România. Astfel de situații se întâlnesc în Constanța, Brăila, Cluj-Napoca și Brașov. Prețurile rezidenţelor în Craiova au rămas stabile pe parcursul ultimului trimestru; totuși, orașul deține cea mai puternică performanță pe 5 ani, în comparație cu alte mari orașe, având o rată anuală de 4,7%. Ploieștiul combină creșterea trimestrială puternică cu cea de pe ultimii 5 ani (in ritm anualizat), urmat de Oradea și Timișoara. În același timp, Iașul are cea mai semnificativă creștere anuală a prețului apartamentelor, urmat de Cluj-Napoca.      

Cum se calculează indicele

Pentru a calcula Indexul rezidențial, România a fost împărţită în 8 regiuni geografice. Sistemul de împărțire acoperă întreg teritoriul țării și evită suprapunerile geografice. Din acest motiv, județul Ilfov a fost analizat în acceaşi regiune ce cuprinde şi Bucureștiul.

Calcularea indexului rezidențial este bazată pe proceduri și tehnici statistice clar definite, care limitează implicarea subiectivă. Datele colectate includ o varietate de caracteristici, pe lângă valoarea și suprafața proprietății. Sunt analizate amplasarea, apropierea de centrul orașului, sau de zone turistice, natura proprietății – tipul, vârsta, calitatea construcției. Nu sunt excluse din studiu parcările, sistemul de încălzire, precum și prezența liftului la bloc. Cercetarea calitativă a ținut cont de specificul pieței imobiliare din România.