Managerii firmelor estimează pentru perioada decembrie 2009-februarie 2010 că vor scădea atât activităţile din industria prelucrătoare, comerţ şi servicii, cât şi cele din construcţii, unde declinul va fi accentuat, faţă de precedentele trei luni,iar personalul se va reduce în toate aceste sectoare.

În cadrul anchetei de conjunctură din luna decembrie, managerii din industria prelucrătoare preconizează, pentru următoarele trei luni, o scădere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural -14%), se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi se estimează tot o scădere, soldul conjunctural fiind de -21% pe total industrie prelucrătoare (-24% la întreprinderile foarte mari, cu peste 500 de salariaţi). Pentru unele dintre activităţi se va înregistra o tendinţă de scădere mult mai accentuată decât pe total – metalurgie, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei (solduri conjuncturale -63%, -46% şi respectiv -36%). Pentru preţurile produselor industriale se prognozează o tendinţă de relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural +5%).

Tendinţă de scădere în construcţii

În construcţii se va înregistra în următoarele trei luni o tendinţă de scădere accentuată atât a volumului producţiei (sold conjunctural -53%), cât şi a stocului de contracte şi comenzi (sold conjunctural -49%). Managerii estimează o scădere accentuată şi a numărului de salariaţi, atât pe total (sold conjunctural -48%), cât şi pe grupe de mărime a întreprinderilor. În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii, se preconizează o scădere moderată (sold conjunctural -6%).

Scădere şi în retail

Managerii din sectorul de comerţ cu amănuntul anticipează o scădere moderată a activităţii economice pentru următoarele trei luni (sold conjunctural -10%). Volumul total al vânzărilor de mărfuri şi al comenzilor către furnizori vor avea o tendinţă de scădere moderată (sold conjunctural -9%, respectiv -7%). Angajatorii prognozează o evoluţie similară şi în ceea ce priveşte numărul de salariaţi din acest sector (sold conjunctural -11%). Preţurile de vânzare cu amănuntul vor creşte (sold conjunctural +26%).

…şi servicii

În servicii, cererea (cifra de afaceri) va cunoaşte o tendinţă de scădere, cu un sold conjunctural de -16%. În acest sector se estimează, pentru următoarele trei luni, scădere a numărului de salariaţi (sold conjunctural -24%). Această tendinţă este dată în special de întreprinderile foarte mari, cu peste 500 de salariaţi. Conform managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare a prestaţiilor vor fi relativ stabile (sold conjunctural -5%).

SURSA: Mediafax