Conform sursei citate, produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,2%, în termeni reali, faţă de trimestrul anterior şi cu 1,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2010.
Astfel PIB-ul estimat pentru trimestrul II  a fost de 126,99 miliarde lei preţuri curente.

Industria a fost ramura care a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate cu 4,9%, urmată de agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (+3,4%). Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de comerţ,  repararea  automobilelor  şi  articolelor  casnice;  hoteluri  şi restaurante;  transporturi şi telecomunicaţii (+0,9%) şi în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+0,3%).

La polul opus s-au poziţionat construcţiile, unde volumul de activitate a scăzut cu -1,9%, şi în alte activităţi de servicii (-5,5%). “Ca o consecinţă a evoluţiei pozitive înregistrate pe ansamblul economiei, s-a majorat volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 3,1%”, se arată în comunicatul INS.  
Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+7,7%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (+6,3%). 

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2011 a fost de 233,71 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de semestrul I 2010.

Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din industrie (+7,3%), agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (+2,5%) şi comerţ,  repararea  automobilelor  şi  articolelor  casnice;  hoteluri  şi restaurante;  transporturi şi telecomunicaţii  (+1,0%).