Nu există și nu a existat niciodată o situație de incompatibilitate care să vizeze actualul Secretar General al Ministerului Transporturilor. Posibila situație de incompatibilitate la care se face referire este infirmată de legislația în vigoare privind regimul incompatibilităților. Sursa care abordează acest subiect citează o lege greșită. Face referire la legea 161/2013 care aprobă OUG 12/2011 cu prevederi în domeniul medical, în loc să se facă trimitere la legea 161/2003.

Conform dispozițiilor Legii 161/2003, care reglementează transparența în actul decizional și exercitarea demnităților publice, se specifică foarte clar, la articolul 94, alin (21) următoarele:

(21) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) și c), funcționarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

Subliniem că situațiile de excepție în care un funcționar public (sau un înalt funcționar public) nu este considerat în stare de incompatibilitate au fost reglementate de dispozițiile art. 40 pct. 1 din Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
Prin urmare, posibila situație de incompatibilitate la care face referire articolul de presă este infirmată de alin 21 menționat mai sus.

Elena Petrașcu, înalt funcționar public, a fost numită în consiliul de supraveghere al asocierilor (a ocupat această poziție mai puțin de o lună) cu respectarea tuturor normelor legale, printr-un act administrativ ce se circumscrie situației de excepție precizate mai sus.