Respectând ordinea cronologică a prezentării informaţiilor din materialul de presă, facem următoarele menţiuni:

Text din materialul de presă:  „În prezent, aproape 75% din drumuri şi autostrăzi nu sunt semnalizate corespunzător …”. Vă rugăm să faceţi public documentul/analiza, care stă la baza afirmaţiei de mai sus precizând, totodată, denumitrea instituţiei emitente, rolul acesteia, data la care a fost redactat documentul, perioada luată ca reper pentru realizarea analizei şi la ce tip de marcaj se referă documentul/analiza, respectiv marcaj rutier orizontal sau indicatoare verticale. În caz contrar, informaţia prezentată de autor rămâne o  simplă afirmaţie personală fără o minimă documentare sau argumente. 

Text  din materialul de presă: „Autorităţile locale şi Compania Naţională de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere nu au niciun interes ca marcajele  şi indicantoarele rutiere să corespundă sau să existe pentru creşterea nivelului de siguranţă al participanţilor Ia   trafic, respectiv reducerea numărului accidentelor rutiere, susţin reprezentanţii AVAC, astfel că în ultimii ani, marcajele şi indicatoarele au devenit o afacere de sute de milioane de euro. Vă invităm să faceţi publică legătura pe care aţi identificat-o dintre lipsa de interes manifestată de autorităţile publice locale şi CNAIR şi „afacerea” de sute de milioane de euro. De ce consideraţi că celeț două situaţii au legătură şi de ce natură? Dacă aveţi informaţii, vă invităm să le faceţi publice. Asttel,rămâne doar o simplă părere subiectivă a autorului.

Text din material: „Marcaje la preţ de dumping”‘; „(…)” contractele de marcaje rutiere au fost câştigate la „preţ de dumping”. Vă solicităm să faceţi publice documentele, analizele economice, care conduc la afirmaţiile de mai sus. Criteriul care a stat şi stă la baza atribuirii licitaţiilor privind realizarea marcajelor rutiere este preţul cel mai mic stabilit de autoritatea contractantă.

Text din material: „Surprinzător, aceeşi firmă trasat mnrcajele drumurilor  şi autostrăzilor, în ultimii ani, a câştigat aproape toate contractele. Chiar dacă marcajele şi indicatoarele nu există sau nu corespund, firma respectivă nu a primit nicio observaţie din partea Companiel Naţionale de Administare a Infrastructurii Rutiere. „Vă invităm să realizaţi faptul că Metalbac & Farbe nu a participat ca ofertant  şi nici ca susţinător Ia nicio licitaţie privind furnizarea  şi instalarea de indicatoare rutiere verticale. Prin urmare, afirmaţia de mai sus nu este corectă, pentru că induce ideea că Metalbac & Farbe ar fi răspunzătoare de faptul că „indicatoarele nu există sau nu corespund”. Cu   privire la marcajele rutiere pe care le producem şi aplicăm, vă invităm să faceţi public documentul/analiza care poate susţine afirmaţia că „marcajele nu corespund”
precizând, totodată, denumirea instituţiei emitente, rolul acesteia, data la care a fost redactat documentul, perioada luată ca reper pentru realizarea analizei  şi la ce tip de marcaj se referă documentul/analiza, respectiv marcaj rutier orizontal sau indicatoare venieale. În caz contrar, informaţia prezentată de autor rămâne o simplă afirmaţia personală o minimă documentare sau argumente. Text din material: „Contractele de marcaje rutiere au tost câştigate la „preţ de dumping”. Firma Metalbac & Farbe, declarată câştigătoare pentru 21 din cele 22 loturi de marcaje rutiere, a oferit în mod nesustenabil aproximativ 60% din preţul estimat”. Vă solicităm să faceţi publice documentele care stau la baza calcului/analizei potrivit căreia procentul cxprimat în text este nesustenabil, în caz contrar părerea autorului rămâne o afirmaţie nefondată. Pe de altă parte, procentul enunţat nu este sub nicio formă cel real. Livraţi cititorilor Capital, publicaţie cu profil financiar, informaţii false.

 

Pentru a îndrepta următoarele informaţii cu referire la valorile pe care  Metalbac & Farbe le-a ofertat: 72,28 % (valoarea maximă) — 64,1% (valoarea minimă) în cazul „Lucrări de ”Marcaje rutiere executate în strat gros – Produse plastice aplicate la cald”  pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale; Lot 1 – DRDP Timişoara; Lot 2 – DRDP Cluj; Lot 3 – DRDP Braşov, Lot 4 – DRDP Iaşi Lot 5 – DRDP Constanţa”
 76,53 % (valoarea  maximă)  – 58,88%  (valoarea minimă) în  cazul „Lucrări de „Marcaje rutiere executate în strat gros Produse plastice aplicate la rece” pentru reţeaua de autostrăzi  şi drumuri naţionale: Lot 1 DRDP Bucureşti; Lot 2 – DRDP Craiova; Lot 3 – DRDP Timişoara; Lot 4 DRDP Cluj; Lot 5 – DRDP Braşov; Lot 6 DRDP Iaşi; Lot 7 DRDP Constan 
76, 18% (valoarea maximă) -64,01% (valoarea minimă În cazul  ‘Lucrări de „marcje prefabricate  şi covoare antiderapante” pentru reţeaua de autostrăzi şi drunłuri naţionale: Lot 1 DRDP Timişoara; Lot 2 – DRDP Cluj; Lot 3 – DRDP Braşov; Lot 4 DRDP Iaşi; Lot 5 DRDP Constanţa
76,20 % (valoarea maximă) – 63,14 % (valoarea minimă) în cazul „Lucrări de „Marcaje ruticrcexecutate în strat sub’ire” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale: Lot I – DRDP Timişoara Lot 2 – DRDP Cluj; Lot 3 – DRDP Braşov; Lot 4 DRDP Iaşi; Lot 5 DRDP Constanţa, Text din material: „Cel mai probabil, Metalbac & Farbe se bazează că CNAIR nu va controla calitatea marcajelor conform standardului în vigoare, standard în vigoare Conform OUG195/2002. „Vă invităm să  luaţi la cunoştinţă faptul că Metalbac  & Farbe se supune legilor statului român şi solicitărilor legale ale tututor instituţiilor publice din România, implicit, ale Companiei Naţionale de Administrare a Infrustructurii din România. Pe de altă parte, CNAIR a efectuat controale în teren privind calitatea marcajelor rutiere. 
Vă invităm să consultaţi documentaţiile respective. Pentru o corectă informare a cititorilor publicaţiei, considerăm că ar fi fost oportună trimiterea unei solicitări din partea dvs către Mełalbac & Farbe, a vă oferi un punct cu privire la supoziţiile autorului.
Vă solicităm să publicaţi dreptul la replică, în forma actuală, nealterată, pe site-ul www.capital.ro, secţiunea Transporturi  şi Infrastructură, precum şi în numărul următor al ediţiei print Capital, respectiv în numărul 9, pe paginile 4 — 5.
Preşedinte Sorin Popa