Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de miercuri, amendarea B1 TV cu 20.000 de lei pentru nerespectarea unor prevederi din legislaţia audiovizualului privind informarea corectă.

Potrivit unui comunicat al CNA transmis, miercuri, Agerpres, în emisiunea „Bună, România” din 24 aprilie, B1 TV a încălcat prevederi conform cărora furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul care stipulează că informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

De asemenea, CNA a stabilit că B1 TV nu a respectat prevederi potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine; nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 – 23,00 producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate.

Realitatea Plus a fost la rândul ei amendată de CNA

CNA a mai decis amendarea Realitatea Plus cu 10.000 de lei pentru emisiunile „Jocuri de putere” (3 mai) şi „100%” (1 mai), în cadrul cărora au fost încălcate, după caz, prevederi care stipulează că sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice; în cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora; furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă; în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.

În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a analizat o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate pentru modul în care a fost reflectat proiectul de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 29 aprilie – 1 mai de posturile de televiziune Antena 3, B1 TV, Digi 24, România TV şi Realitatea Plus.

CNA a decis să aplice câte o amendă de 10.000 de lei posturilor B1 TV şi Realitatea Plus pentru încălcarea prevederilor conform cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii, informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă; în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Totodată CNA a stabilit că nu au fost respectate prevederi potrivit cărora, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii; în cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.