Conform sursei citate, M Plus Investments SRL din Iaşi şi-a adjudecat multiplexul local din Iaşi, iar Nova Media SRL a câştigat un multiplex local pentru Timişoara. 

'Pentru că în Timişoara există două multiplexuri locale care pot fi alocate, în data de 16 februarie 2017 se va desfăşura o rundă de alocare în care candidatul are posibilitatea, dacă doreşte, de a-şi alege o poziţionare preferată în spectru a multiplexului câştigat, în urma achitării unei taxe suplimentare. Luni, 20 februarie 2017, ANCOM va anunţa rezultatele finale ale licitaţiei, inclusiv taxele de licenţă pe care fiecare dintre companiile câştigătoare va avea obligaţia de a le achita. În cadrul licitaţiei, a patra de acest tip, au fost puse la dispoziţia celor interesaţi două multiplexuri naţionale, 26 de multiplexuri regionale şi 18 multiplexuri locale de televiziune digitală terestră nealocate în procedurile anterioare', notează ANCOM. 

Autoritatea precizează că acordarea multiplexurilor se face prin procedură de selecţie competitivă, adică licitaţie, aşa cum a fost stabilit prin strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră aprobată de Guvern. 

'Aceasta presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice categoriile şi numărul de multiplexuri pe care doreşte să le achiziţioneze. În funcţie de existenţa sau nu a unei cereri mai mari decât oferta, licitaţia poate continua cu runde primare pentru multiplexurile unde cererea depăşeşte oferta, pentru celelalte categorii desemnarea câştigătorilor făcându-se pe baza ofertei iniţiale. După ce se stabilesc câştigătorii şi preţurile pentru fiecare multiplex solicitat, licitaţia poate continua cu o rundă de alocare în care multiplexurile unde sunt posibile mai multe alocări vor fi repartizate ofertanţilor câştigători pe baza sumelor suplimentare pe care aceştia vor fi dispuşi să le plătească pentru a obţine o anumită alocare a frecvenţelor', se arată în comunicatul ANCOM. 

Taxa minimă de licenţă, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitaţiei pentru fiecare dintre cele două multiplexuri naţionale, este de 300.000 de euro, iar pentru multiplexurile regionale şi locale aceasta variază între 1.000 de euro pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ şi 10.000 euro. Taxele de licenţă au fost stabilite de Guvern în luna februarie 2014. 

Toate aceste multiplexuri se acordă pentru o perioadă de 10 ani. Câştigătorii pot lansa serviciile imediat după obţinerea licenţei din partea ANCOM şi vor avea obligaţia de a pune în funcţiune 36 de emiţătoare în termen de 2 ani de la obţinerea licenţei pentru multiplexurile naţionale, respectiv un emiţător în termen de 1 an pentru multiplexurile regionale sau locale. 

În urma celor trei licitaţii organizate până în prezent, au fost alocate trei multiplexuri naţionale către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA, compania câştigând multiplexul acordat condiţionat "free to air" şi alte două multiplexuri din banda UHF. De asemenea, au fost alocate 12 multiplexuri regionale şi un multiplex local. 

Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă. Prin intermediul fiecărui multiplex naţional se pot furniza servicii de televiziune digitală terestră la nivelul întregii ţări, în timp ce multiplexurile regionale şi locale vor acoperi fiecare câte o anumită zonă de alocare ce poate fi echivalentă cu un judeţ, respectiv o localitate. 

AGERPRES