Ministerul Afacerilor Europene a furnizat date care atestă atât remedierea de către partea română a problemelor identificate de auditorii CE în sistemul de achiziţii publice, cât şi reverificarea achiziţiilor publice din proiectele deja derulate.
”Am transmis Comisiei Europene documentele referitoare la modificările aduse sistemului de achiziţii publice, precum şi a modului în care autorităţile române cu responsabilităţi în gestionarea fondurilor comunitare vor trata problema conflictului de interese”, a declarat ministrul afacerilor europene, Leonard Orban. ”Documentele vor fi atent analizate de Comisia Europeană, care este posibil să ceară şi unele informaţii suplimentare. Sperăm ca la sfârşitul lunii noiembrie sau la începutul lui decembrie să putem relua transmiterea cererilor de decontare la Bruxelles”, a adăugat Orban.
Scrisoarea adresată Comisiei Europene precizează că, în vederea asigurării unei rigori şi corectitudini sporite, Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au fost incluse în sistemul de gestionare a fondurilor structurale şi de coeziune şi poartă responsabilitatea deciziilor pe care le-au luat în domeniul achiziţiilor publice. Această schimbare majoră s-a realizat prin:
– modificarea cadrului legislativ (HG 801/2011, HG 802/2011, OUG 52/2011 şi HG 912/2011)
– modificarea cadrului instituţional de cooperare dintre fiecare autoritate de management (AM), pe de o parte, şi ANRMAP şi UCVAP pe de alta (prin amendarea celor 7 protocoale trilaterale existente)
– întărirea capacităţii instituţionale a ANRMAP şi UCVAP, prin sporirea numărului de personal şi prin creşterea instruirii acestuia.
O arie de acţiune specială vizează problema conflictelor de interese pe segmentul de achiziţii publice stabilindu-se în acest sens o relaţionare strânsă cu instituţiile care au atribuţii pe acest palier, respectiv Agenţia Naţională de Integritate (ANI), Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului (ANRC) şi Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF). 
Totodată, documentele expediate la 31 octombrie conţin date detaliate despre reverificările achiziţiilor publice efectuate în toate zonele de risc identificate în urma misiunilor de audit ale reprezentanţilor Comisiei Europene.
Reverificările s-au realizat de către toate cele șapte autorităţi de management, pe eşantioane reprezentative, în funcţie de specificul fiecărui program. Acolo unde s-au constatat suspiciuni de nereguli, autorităţile de management stabilesc şi aplică corecţii financiare corespunzătoare.
Reamintim faptul că, din cauza unor nereguli constatate, în cursul unui control anual, pe zona de achiziţii publice, Comisia Europeană a întrerupt rambursările pentru axa prioritară 2 din Programul Operaţional Regional începând cu data de 11 iunie 2011.
În iulie 2011, partea română a decis să suspende transmiterea declaraţiilor de cheltuieli spre rambursare către Comisia Europeană pentru toate programele operaţionale, până la oferirea unor argumente suficiente privind legalitatea şi corectitudinea sistemului de verificare, management şi control a achiziţiilor publice. Această hotărâre a fost luată de autorităţile române întrucât semnale privind suspiciuni de nereguli în domeniul achiziţiilor publice au fost identificate şi pe alte programe operaţionale.  
 
Ulterior, la sfârşitul lunii iulie 2011, Comisia Europeană a cerut părţii române să îndeplinească o serie de condiţionalităţi la nivelul sistemului de management şi control care să ofere garanţii suficiente privind credibilitatea acestuia.