Schimbare importantă în legislația Pilonului II de pensii intrată recent în vigoare. Astfel, românii vor putea fi informați despre banii din conturi și în format electronic, nu doar pe hârtie. În 2020, administratorii de pensii private au transmis către clienți peste 8 milioane de plicuri verzi cu informații despre situația conturilor din Pilonul II, dar nu toate au ajuns la destinatari.

Schimbări pentru 7,2 milioane de români

Peste 7,2 milioane de români cu pensii private obligatorii vor putea fi informați cu privire la situația activelor din conturi și prin mijloace electronice, nu doar exclusiv pe hârtie în plicuri livrate prin servicii poștale ca până acum, conform unei modificări legislative publicate joi în Monitorul Oficial. În mod electronic vor fi informați doar participanții care își exprimă această opțiune către firma care le administrează pensia privată obligatorie.

Administratorii fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) vor transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, până la data de 15 mai a fiecărui an, în format fizic la ultima adresă de corespondență comunicată sau prin mijloace electronice, o informare cu privire la situația activului personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent, potrivit unei modificări legislative publicate joi în Monitorul Oficial.

Motivul aceste măsuri privind pensiile private

Vezi aici DOCUMENTELE, proiectul ASF de modificare a Normei 24/2015 și Nota de fundamentare.

Potrivit notei de funadamentare a normei emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), modificarea legislativă s-a făcut atât ca urmare a solicitării firmelor care administrează pensiile private ale românilor, dar și ca urmare a creșterii mobilității populației și a contextului actual de distanțare socială generat de criza COVID-19.

„Modificarea Anexei nr. 10 a Normei nr. 24/2015 se impune ca urmare a evoluției tehnologice în ceea ce privește modul de comunicare, a creșterii mobilității populației, a solicitărilor formulate în acest sens de către Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), precum și a contextului actual în care autoritățile guvernamentale recomandă utilizarea cu precădere a mijloacelor electronice de comunicare și tendința generală de digitalizare pentru simplificarea accesului la informații și creșterea transparenței.

Totodată, A.S.F. a solicitat APAPR date și informații legate de numărul de scrisori de informare anuală care au fost returnate către administratori și numărul de participanți pentru care administratorii dispun de adrese de e-mail pentru corespondență. Situația a fost prezentată de către APAPR în mod consolidat, la nivelul întregului sistem de pensii private, iar concluziile documentului elaborat susțin, de asemenea, necesitatea elaborării prezentului proiect de normă.”

Proiectul de normă cuprinde modificarea instrucțiunilor de completare și transmitere ale Anexei nr. 10, din Norma 24/2015 astfel încât Informarea anuală a participanților să poată fi transmisă tuturor persoanelor care au calitatea de participant, în format fizic sau prin mijloace electronice. Transmiterea informărilor anuale prin mijloace electronice poate fi realizată doar către participanții care au exprimat această opțiune.