Odată cu ordinul, Ministerul Muncii  a publicat și Ghidul pentru revenirea la muncă în condiţii de siguranţă pentru angajaţi şi pentru angajatori.

Ordinul comun este semnat de ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru şi de ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Documentul publicat măsurile pe care toţi angajatorii din sectorul public şi din privat trebuie să le respecte pe durata stării de alertă pentru a preveni răspândirea coronavirusului

Angajații nu sunt singurii care trebuie să țină cont de reguli. Angajatorii au anumite obligații pe care trebuie să le implementeze la locul de munc pentru a asigura siguranța angajaților.

Obligaţiile angajatorilor

Pe lângă obligarea angajatorilor de a-şi informa angajaţii cu privire la măsurile de precauţie necesare, aceştia trebuie să asigure menţinerea distanţei de cel puţin 1,5 metri între angajaţi, materiale pentru igiena angajaţilor inclusiv dezinfectanţi, precum şi limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 m. Regulile de conduită obligatorii pentru angajaţi vor fi afişate la intrare şi în cele mai vizile locuri din unitate.

Astfel, angajatoriii pot asigura echipamente individuale de protecţie (mască de protecţie, mănuşi), iar cei care au mai mult de 50 de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru, le pot individualiza programul, astfel încât între aceştia să se asigure existenţa unui interval de minimum o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranşe de cel puţin 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru. Această ultimă măsura se va aplica şi în cazul în care salariaţii care lucrează în acelaşi spaţiu aparţin mai multor angajatori.

Triaj în rândul angajaților

Pe lângă dezinfectarea regulată a spaţiilor comune şi a spaţiilor de lucru, de minimum o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, angajatorii sunt obligaţi să cumpere instrumente de verificare a temperaturii pentru triajul angajaţilor la începerea programului de lucru şi de câte ori este necesar pe parcursul programului.

În acest scop, angajatorii vor desemna un responsabil pentru triajul observaţional şi verificarea temperaturii la intrarea în incintă, fiind obligat să asigure culoare speciale de circulaţie pentru angajaţi, separând circuitele de intrare de cele de ieţire, în vederea evitării aglomeraţiei în interiorul clădirii.

De asemenea, angajatorii vor fi nevoiți să asigure ocomunicare permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a monitoriza starea de sănătate a angajaţilor şi vor stabili pauzele de masă eşalonat, cu respectarea distanţei de minimum 1,5 metri între angajaţi.

Separatoare între birouri

Angajatorii vor asigura continuarea activităţii de la distanţă, în cazul reîntoarcerii la birou angajaţii urmând să vină eşalonat, angajatorii putând amenaja spaţii special pentru angajaţii care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârstă peste 65 ani).

Birourile vor fi astfel poziţionate încât să se păstreze distanţa minimă de 1,5 metri între ele, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeaşi încăpere, acolo unde este posibil montându-se separatoare de plastic între birouri. Dozatoarele cu soluţii dezinfectante se vor amplasa la intrarea în unitate, precum şi în fiecare sector al locului de muncă şi se vor limita deplasările în afara companiei/instituţiei, atunci când acestea nu sunt esenţiale.
Reguli pentru angajaţi

Noile reguli, ce se vor aplica pe toată perioada stării de alertă, privesc şi angajaţii, aceştia fiind obligaţi să respecte toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator.

Angajaţii sunt obligaţi să: poarte echipament de protecţie la locul de muncă; respecte regulile de igienă; evite spaţiile comune; dezinfecteze, periodic, suprafeţele şi obiectele pe care le atinge (birou, tastatură, telefon fix, imprimantă).

În cazul angajaţilor care muncesc la domiciliu, aceştia trebuie să-şi desfăşoare activitatea sub coordonarea angajatorului şi în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, în condiţii de siguranţă.

Angajaţii sunt obligaţi să anunţe imediat angajatorul „dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu coronavirusul SARS CoV- 2 ( tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii, febră, stare generală alterată)”, fiind obligat să rămână acasă dacă are astfel de simptome înaintea începerii programului de lucru.

Cum se va lucra cu publicul

În companiile şi instituţiile în care se lucrează cu publicul, angajatorul organizează căi de acces pentru public, separat de intrările angajaţilor, desemnând un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în instituţie.

Angajatorul va aplica benzi de marcare a distanţei recomandate (minimum 1,5 metri), pentru persoanele care aşteaptă la rând, recomandându-se ca persoanele care aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 metri, dacă condiţiile meteorologice permit.

Izolarea angajatului sau carantina

În cazul în care este nevoie de izolărea la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu, se menţionează în ordinul comun al ministrului Muncii şi al ministruluui Sănătăţii.

În cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către Direcţia de Sănătate Publică din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea sau Municipiului Bucureşti, la încheierea perioadei de carantină.

Totoată, angajatorii de tip instituţii/autorităţi publice vor suporta integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajaţi.