Un nou proiect de Ordonanţă de Urgenţă, publicat luni, 28 decembrie de către Ministerul Finanţelor, propune o serie de măsuri fiscal-bugetare ce ar urma să intre în vigoare în 2021 în România.

Printre acestea se numără şi amânarea până în 2022 a introducerii pensiilor speciale ale primarilor, plafonarea veniturilor bugetarilor sau menţinerea punctului de amendă la valoare de 145 de lei.

Neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 1,55% din produsul intern brut în anul 2021, afectând sustenabilitatea finanțelor publice, se arată în documentul Ministerului de Finanţe.

Indemnizațiile, sporurile, primele sau alte compensații, indemnizațiile de hrană, precum și indemnizațiile de merit, vor fi plafonate la valoarea din decembrie 2020.

Se propun:

  • menţinerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor de bază/solderlor funcţiei de gază, salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum şi a indemnizaţiilor aferente funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;
  • menţinerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
  • menţinerea în anul 2021 a cuantumului indemnizaţiei de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;
  • menţinerea în anul 2021 a cuantumului indemnizaţiei de merit la nivelul stabilit pentru anul 2020.

Documentul publicat de Ministerul Finanţelor plafonează și pensiile parlamentarilor, ale magistraților, cele militare, ale funcționarilor parlamentari sau de la Curtea de Conturi, precum și cele ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, pensii care nu vor fi indexate cu rata inflației.

Totuşi, se propune acordarea în continuare în anul 2021 a voucherelor de vacanţă în cuantum de 1.450 de lei pentru personalul plătit din fonduri publice. În acest sens, se propune modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Totodată, pentru corelare se propune modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, în sensul că până la data de 1 ianuarie 2022 prevederile acestei legei nu se aplică voucherelor de vacanţă.