Lovitură puternică pentru firmele de asigurare, în lupta lor pentru a modifica legea în așa fel încât prețurile impuse de unitățile service pentru reparațiile pe RCA să fie reglementate.

Companiile de transport românești, adică reprezentanții sectorului care are cea mai mare contribuție în economia țării, se opun unor astfel de modificări și, mai mult, trimit memorii în acest sens către instituțiile statului.

Este o lovitură primită pentru firmele de asigurare pentru că transportatorii, mai exact protejarea lor de o eventuală majorare a tarifelor RCA, a fost motivul invocat de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, atunci când au apărut primele discuții publice privind plafonarea costurilor impuse de service-uri.

„Este foarte important ce se întâmplă cu industria de transport, care este una dintre principalele aducătoare de venituri din economia națională. Trebuie să vedem ce impact au prețurile acolo”, a spus Chirițoiu, în contextul discuției despre reglementarea cheltuielilor suportate e firmele de asigurare, cu accent pe plățile făcute către service-uri în baza reperațiilor pe RCA.

Declarațiile pe larg le găsiți aici. 

Ei bine, în contextul în care, așa cum a arătat Capital în premieră, un grup de senatori încearcă să transpună în lege doleanțele exprimate de firmele de asigurare și de Consiliulul Concurenței, COTAR, una dintre asociațiile reprezentative ale transportatorilor se opune ferm.

Detalii despre proiectul de lege care plafonează tarifele practicate de service-uri pentru ora de manoperă și mașina la schimb, precum și poziția inițiatorilor găsiți AICI. 

COTAR  susține poziția service-urilor și a unei părți din asociațiile de consumatori: lege neconstituțională, împotriva regulilor concurenței și a legislației europene

 

Într-un memoriu transmis Senatului României, Guvernului și comisiilor de specialitate din Senat, cei de la COTAR aduc mai multe argumente de ordin juridic împotriva intenției de a impune un tarif de referință pentru ora de manoperă practicată de service-uri și de a permite firmelor de asigurare să decidă asupra mașinii la schimb pe care o primește păgubitul, pe perioada cât are mașina în service.

Anterior COTAR, memorii pe aceeași idee au fost transmise tuturor instituțiilor importante din România și de către ASSAI, organizația reprezentativă a service-urilor și CONROM, o confederație specializată în protecția consumatorilor, care arată că are în componență 28 de asociații și 4 federații din domeniu. 

Detalii despre susținerile asociațiilor, AICI

Avocații de la Zamfirescu Racoți Vasile and Partners (ZRVP), construiesc, însă, o argumentație mai amplă, cu referiri la Constituție, la legile concurenței, la procedurile legislative, dar și legile internaționale. Iată care sunt cele mai importante referiri din memoriul  COTAR, adresat Senatului și Guvernului:

 • Analizând cu titlu preliminar expunerea motivelor ce au stat la baza Proiectului de Lege vizat, se
  poate constata faptul că acesta nu se bazează pe argumente justificate de o analiză de impact,
  nu stabilete contextul actual al pieţei i nici nu prefigurează impactul asupra pieţei.
 • Persoanele prejudiciate prin accidente nu vor mai putea beneficia de reparaţii complete și servicii de calitate pe baza poliţelor de asigurare RCA încheiate de persoanele vinovate de producerea acestor accidente, aceasta reprezentând o atingere gravă a dreptului la proprietate, drept fundamental prevăzut și apărat atât prin legea fundamentală a României cât și prin convenţiile europene i internaţionale la care România este parte;
 • stoparea inovării și a interesului furnizorilor de servicii (unităţi de service) pentru diversificarea i ridicarea calităţii serviciilor oferite consumatorilor;
 • înlăturarea diferenţelor între produsele de asigurare RCA oferite de diveri asigurători, care ar plăti aceeasi despăgubire indiferent de prima încasată, cu consecinţa înlăturärii interesului pentru creterea competitivităţii/calităţii produsului de asigurare.
 • Expunerea de motive nu conţine o analiză amănunţită a impactului propunerii asupra funcţionării pieţei asigurărilor i a celei auto în contextul general al economiei românesti precum i nici nu asigură gradul cerut de transparenţă
 • Astfel, este esenţial de subliniat faptul că într-o economie de piaţă, prin trăsăturile specifice
  acesteia, luarea deciziilor este un drept exercitat de agenţii economici individual, în acest fel,
  doar mecanismele naturale ale pieţei asigură echilibrul dintre cerere ‚i ofertă, excluzându-se
  orice intervenţie a statului.
 • Măsurile vizate de Proiectul de Lege nu fac parte dintr-un cadru favorabil pentru valorificarea
  unei politici concurenţiale corecte prin impunerea unor măsuri restrictive unei categorii de
  comercianţi având un efect advers pentru stimularea iniţiativei participanţiior la activitatea de
  comerţ.
 • În mod special, sensul noţiunii de garantare presupune implementarea mijloacelor necesare prin
  intermediul dispoziţiilor legale, pentru ca niciun prejudiciu cauzat printr-o încălcare a dreptuiui
  de proprietate să nu rămână neacoperit, scop ce este în mod evident contrar obiectivelor
  Proiectuiui de Lege.
 • Din această perspectivă, o lege care ar reduce posibiiitatea de a solicita repararea prejudiciilor
  cauzate prin atingeri aduse drepturilor personale sau ar face imposibilă repararea integrală a
  acestora ar fi neconstitutională, deoarece nu ar asigura ocrotirea dreptului de proprietate.
 • Nerespectarea normelor de tehnică legislativă . Din analiza expunerii motivelor iniţiatorilor Proiectului de Lege, se constată lipsa îndepliniriiobligatiei legale de a efectua un studiu prealabil de impact asupra economiei, legislaţiei i, îngeneral, asupra societăţii româneti în ansamblu pentru determinarea consecinţelor
  modificărilor vizate. Prin îndeplinirea acestei obligatii de tehnică legislativă, ar fi fost posibilä
  determinarea faptului că Proiectul de Lege nu poate atinge pe fond obiectivele pe care i le
  propune pentru toate motivele prezentate în cadrul prezentului.
 • Încălcarea dispoziţiilor naţionale în materie de concurenţă.asigurătorii RCA cu activitate în România se vor afla într-o poziţie privilegiată faţă de concurenţii din restul statelor membre.
 • Nerespectarea legislaţiei naţionaleîn domeniul protecţiei consumatorilor.
 • ÎNCĂLCAREA REGLEMENTĂRILOR UNIUNII EUROPENE
 • Încălcarea prevederilor Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene.

Care sunt riscurile pentru șoferi

Situația din piață începe să semene cu cea care a precedat falimentele Astra și Carpatica, iar pentru șoferi aceasta nu este deloc o veste bună.

Un blocaj pe circuitul RCA generat de refuzul asigurătorilor de a mai recunoaște facturile venite de la service(lucru care se întâmplă deja în destul de multe situații) sau o escaladre a costurilor suportate de asigurători ca efect al unor prețuri prea mari impuse de service-uri sunt două riscuri tot atât de mari pentru șoferi.

Dacă asigurătorii nu vor mai plăti și vor aștepta în instanță să fie obligați la plată, păgubiții riscă, în final să rămână cu mașina nereparată sau să li se impune, cel puțin pe termen scurt, costuri suplimentare.

Dacă asigurătorii vor înghiți majorări nejustificate ale facturilor, efectul se va vedea, automat în tarifele RCA. Iar în acest sens există deja experiențe triste, mai ales pentru transportatori, așa cum arătam mai sus.

Pe de altă parte, clarificarea , prin lege sau normă, a diferenței dintre daună și costul reparației ar putea rezolva această problemă, pe termen lung.

Totuși, plafonarea tarifelor parcticate de service-uri nu poate fi o soluție, cum s-a demonstrat că nu a fost nici plafonarea tarifelor parcticate de firmele de asigurare, măsură care a dus România aproape de infrigement.

În acest moment, firmele de asigurare au rămas singure în lupta pentru a reduce chlșetuielile și daunele pe care le suportă, de partea cealaltă fiind nu doar service-urile și unele asociații de consumatori dar, mai nou și transportatorii, cei care constribuie enorm la economia țării și care aduc o parte importantă din veniturile pieței de asigurări.

Deocamdată, însă, mingea pare că nu este nici în piață, nici la service-uri și nici la ASF, care pare mai puțin prezent și mai dezbinat  intern decât a fost vreodată.