Executivul a prelungit luni cu 30 de zile starea de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, printr-o Hotărâre de Guvern.

Documentul conține și măsurile stabilite care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Se aplică de marți, 15 septembrie

Astfel, ”Începând cu data de 15 septembrie 2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.”, se arată la Articolul 1 al documentului.

Coordonarea operaţională a serviciilor publice

Iar Articolul 2 prevede că ”Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control ale infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de
alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 – „Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns“;
b) anexa nr. 2 – „Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor“;
c) anexa nr. 3 – „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“”.

Anexa 1 prevede măsuri cu privire la coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, coordonarea operaţională a poliţiei locale.

De asemenea, se stabileşte desfăşurarea în regim permanent a activităţii tuturor centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară, precum şi a activităţii Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei şi a centrelor
judeţene/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.

Anexele 2 și 3

În Anexa 2 este reglementat procesul de vot, în contextul în care în cele 30 de zile acoperite de HG vor avea loc alegerile locale 2020, care se vor ține în condiții aparte, determinate de pandemia de coronavirus.

În ceea ce privește măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, cuprinse în Anexa 3, aceste privesc evenimentele și manifestările publice, precum și punctele de graniță care sunt încă închise, în contextul pandemiei de coronavirus.

De asemenea, sunt prevăzute obligații cu privire la transportul intern și extern, dar și în ceea ce îi privește pe operatorii economici.

Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

Iar Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din Hotărârea de Guvern, mai precizează documentul.

Întreaga Hotărâre de Guvern poate fi citită AICI.