Potrivit anunțului publicat pe e-licitatie.ro, procurorii șefi – adjuncți DNA, Marius Iacob și Călin Nistor sunt persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică. „Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective”, conform anuțului de licitație.
DNA va încheia un contract acord-cadru, în valoare de circa 1,8 milioane de lei fără TVA și va avea o durată de 4 ani.
Firma de curățenie va asigura aceste servicii în sediileteritoriale ale DNA Alba Iulia, Iași, Galați, Ploiești, Constanța, Craiova și Brașov, Baia Mare, Cluj, Bacău, Timișoara, Târgu Mureș, Suceava, Pitești și Oradea, sediul central DNA nu este pe listă.
„Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să prezinte cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC”, se arată în anunțul de licitație.
    
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 8 mai, termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10 mai, iar licitația are loc în data de 15 iunie, în cadrul SEAP.