Dizolvarea a patru companii municipale, pe masa CGMB. Compania Municipală Medicala intră în insolvență

Așadar, Municipiul București urmează să aprobe dizolvarea şi lichidarea următoarelor societăți, prin CGMB: Compania Municipală Sport pentru Toţi, Compania Managementul Transportului, Compania Municipală Agrement, Compania Municipală Publicitate şi Afişaj.

Consiliile de administraţie ale societăţilor vor convoca adunările generale ale acţionarilor, care vor avea pe ordinea de zi dizolvarea companiilor menţionate. Conform proiectelor respective, se acordă mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti, prin CGMB, în AGA pentru: aprobarea dizolvării companiilor şi numirea lichidatorilor.

Situațiile financiare ale companiilor, potrivit referatelor de aprobare

Compania Municipală Sport pentru Toţi. În data de 31 decembrie 2020, societatea avea datorii totale în valoare de 5 milioane de lei, cu 1,1 milioane lei mai mult faţă de începutul anului. În anul 2017, compania a înregistrat pierderi de 151.422 lei; în 2018 a înregistrat pierderi de 525.288 lei; în anul 2019, pierderi de 2.900.624 lei; în 2020, pierderi de 2.640.599 lei.

„Societatea a funcţionat doar pe bază de împrumuturi, iar veniturile din exploatare nu au reuşit să acopere cheltuielile societăţii. Prin activitatea sa, Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti SA va continua doar să acumuleze datorii şi nu serveşte interesului public”, este scris în referatul de aprobare.

Compania Managementul Transportului. La finalul anului 2019, societatea avea o cifră de afaceri netă de 714.814 lei, un număr de 86 de salariaţi, cheltuieli salariale de 4.102.000 lei, cheltuieli de exploatare în cuantum de 7.730.000 lei, înregistrând o pierdere netă de 7.052.745 lei. În acelaşi an au fost înregistrate cheltuieli de natură salarială (ore suplimentare) în valoare de 5.481.000 lei.

Societatea a achiziţionat 13 autoturisme electrice în valoare de 2,5 milioane lei pe care le-a introdus în aplicaţia de închiriere, dar veniturile obţinute au fost „mult sub pragul de rentabilitate”. Tot în anul 2019, societatea a avut cheltuieli aferente contractelor de mandat şi altor organe de conducere şi control în valoare de 1.379.000 lei, aproape dublu faţă de veniturile încasate de societate (714.000 lei). În acelaşi an, societatea a înregistrat cheltuieli cu chiriile în cuantum de 972.432 lei.

„Având în vedere faptul că societatea, de la înfiinţare şi până în prezent a funcţionat doar din împrumuturi, veniturile din exploatare nu au reuşit să acopere cheltuielile societăţii, precum şi faptul că societatea a înregistrat în cei trei ani şi jumătate doar pierderi financiare, deducem faptul că aceasta se află în dificultate economică. În lipsa acordării unor împrumuturi de către asociaţii societăţii, ea poate intra oricând în stare de insolvenţă”, este scris în referatul de aprobare.

Compania Municipală Agrement. Din luna septembrie 2019, compania nu a mai desfăşurat activităţi de agrement, ci exclusiv activităţi de curăţenie. Până în luna mai, societatea a încheiat numai contracte prin care s-a obligat la prestarea de servicii de curăţenie, însă contractele cele mai importante au încetat, iar de la sfârşitul lunii mai, compania nu mai are alte contracte în derulare care să îi asigure o cifră de afaceri „rezonabilă”, astfel încât să îşi poată acoperi cheltuielile.

„Având în vedere actuala situaţie provocată de pandemia de SARS-CoV-2, este puţin probabil ca această societate să reuşească să încheie noi contracte având ca obiect desfăşurarea de evenimente care să îi permită continuarea funcţionării. Prin urmare, pentru a evita intrarea în insolvenţă, am iniţiat acest proiect de hotărâre de dizolvare a societăţii”, este scris în documentul semnat de membrii AGA.

Compania Municipală Publicitate şi Afişaj. Societatea nu desfăşoară activităţi potrivit domeniului principal de activitate şi nici activităţi de natura celor secundare definite în actul constitutiv. Este invocat de asemenea raportul auditorului extern, conform căruia societatea este supusă unor riscuri privind posibilitatea reluării activităţii din cauza numărului mare de procese pe rol intentate împotriva societăţii, printre care şi dosarul prin care s-a solicitat anularea HCGMB nr. 537 din 23 august 2018 privind delegarea gestiunii serviciului public.

„Având în vedere că această hotărâre de delegare a serviciului este suspendată până la soluţionarea dosarului nr. 45366/3/2018, Compania Municipală Publicitate şi Afişaj SA nu poate desfăşura obiectul serviciului delegat, iar redevenţa care ar reveni Municipiului Bucureşti (…) nu există”, este scris în referatul de aprobare.

Insolvență pentru Compania Medicală Bucureşti

Potrivit celui de-al cincilea proiect, Municipiul Bucureşti, prin CGMB, în calitate de acţionar majoritar al societăţii Compania Medicală Bucureşti, aprobă demararea procedurii de insolvenţă, prin procedură simplificată. În acest sens, se acordă un mandat expres reprezentanţilor Municipiului Bucureşti, prin CGMB, în Adunarea Generală a Acţionarilor.

Consilierii municipali Horia Tomescu şi Gabriel Rădulescu, reprezentanţii Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acţionarilor, au solicitat elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvenţă.

De asemenea, printr-o adresă din 23 aprilie, directorul general al Companiei Municipale Medicala informează Consiliul de Administraţie cu privire la situaţia financiară a companiei, concluzionând: „continuarea activităţii acestei companii după data de 1.08.2021 este inoportună şi nu serveşte interesului public”.

„Având în vedere faptul că societatea, de la înfiinţare şi până în prezent, a funcţionat doar din împrumuturi, veniturile din exploatare nu au reuşit să acopere cheltuielile societăţii, precum şi faptul că societatea a înregistrat în ultimii trei ani doar pierderi financiare, constatăm faptul că aceasta se află în incapacitate de plată (în principal a datoriilor istorice către bugetul de stat). În lipsa acordării unor împrumuturi de către acţionarii societăţii, se poate intra oricând în insolvenţă”, este scris în adresa respectivă.