Directorul ANPC oferă câteva recomandări şi sfaturi pentru turiști. Pot solicita până la 600 de euro despăgubiri

Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a postat câteva recomandări şi sfaturi pentru consumatori, în contextul în care această perioadă se achiziţionează mai multe pachete de servicii turistice.

Astfel, acest a a subliniat că turiştii pot solicita despăgubiri până la 600 de euro pentru un zbor anulat, conform reglementărilor europene, chiar dacă operatorul aerian a asigurat un zbor alternativ.

„Ştiaţi că, conform Reglementărilor UE EC 261, puteţi avea dreptul să solicitaţi până la 600 de euro despăgubire pentru un zbor anulat? Acest lucru este valabil chiar în condiţiile în care compania aeriană a asigurat un zbor alternativ. Dacă nu rezolvaţi amiabil problema cu operatorii de la care aţi cumpărat biletele, puteţi face o sesizare la #ANPC, dar şi la #eccromania”, a transmis Anghel pe pagina sa de Facebook.

Conform directorului ANPC, consumatorii trebuie să acorde o atenţie deosebită la achiziţia unui pachet de servicii turistice, respectiv să solicite toate informaţiile legate de destinaţie, cazare, transport, serviciile de masă precum şi de modalităţile de plată.

„Agenţia de turism are obligaţia să furnizeze turiştilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informaţii referitoare la: localitatea de destinaţie; rută de parcurs; mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria acestuia/acestora; tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora; serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie; durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării; informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur”, a completat directorul ANPC.

Agenția de turism are obligația să furnizeze turiștilor și următoarele informații

De asemenea, agenția de turism are obligația să furnizeze turiștilor și următoarele informații:

– cuantumul avansului, dacă este cazul, precum și termenul pentru achitarea restului de plată;
– numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului și termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;
– posibilități de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistentă în caz de boală, accidente și altele asemenea;
– durată pentru care operează ofertă turistică.

Simultan, directorul ANPC a vorbit și despre informarea turiștilor cu informațiile de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate necesare pentru călătorie și ședere.

„Organizatorul și/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informațiile de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate necesare pentru călătorie și ședere.

Furnizarea în scris turiștilor a informațiilor privind călătoria, înainte de data plecării

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informații:

– orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
– denumirea, sediul/adresă, numărul de telefon și de fax ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsă acesteia, cele ale autorităților locale care pot ajută turistul în caz de nevoie. În cazul în care aceste reprezentante sau autorități locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgență sau de orice altă informație care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;
– pentru călătoriile și sederile minorilor, informații care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul șederii copilului;
– posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistentă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boală”, a completat Paul Anghel.

Furnizarea bonului de comandă turiștilor și conținutul acestuia

Potrivit explicației oferite de Paul Anghel, agenția de turism este obligată să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din ofertă agenției de turism.

„Agenția de turism touroperatoare sau detailistă este obligată să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din ofertă agenției de turism: contractul ia naștere în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării, ce se transmite de organizatorul sau detailistul călătoriei turistice, care acționează în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă.

În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate consideră că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

Bonul de comandă cuprinde următoarele elemente:
– destinația/destinațiile călătoriei turistice, durată și datele de sosire și de plecare;
– mijlocul/mijloacele de transport și categoria acestuia/acestora;
– tipul și categoria structurilor de primire;
– serviciile de masă(pensiune completă/demipensiune/mic dejun);
– programul turistic solicitat;
– numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice, numărul de copii, vârstă și actele de identificare a acestora;
– alte solicitări speciale.”

Contractul, înmânarea unui exemplar turistului și respectarea clauzelor contractuale

Simultan, oficialul ANPC a explicat și faptul că următoarele clauze sunt cuprinse în contract.

„Contractul cuprinde cel puțin următoarele clauze:

– destinația/destinațiile călătoriei turistice și, în cazul perioadelor de sejur, durată și datele de sosire și de plecare;
– mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile și categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele și locurile de plecare/sosire, la ducere și la întoarcere;
– în cazul în care pachetul de servicii turistice include și cazarea, adresă și categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementările țărilor de primire;
– serviciile de masă furnizate: pensiune completă, demipensiune, mic dejun;
– dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice comandate;
– rută;
– vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în prețul total convenit al pachetului de servicii turistice;
– denumirea și sediul/adresă agenției/agențiilor de turism organizatoare și, după caz, ale agenției de turism detailiste și ale societății de asigurări;
– prețul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat și tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi și pe aeroporturi, taxe de turist, dacă acestea nu sunt incluse în prețul pachetului de servicii turistice;
– termenele și modalitatea de plată;
– solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agenției de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii și acceptate de cele două părți;
– termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamație pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie turistică;
– condițiile de modificare și de reziliere a contractului;
– obligațiile agenției/agențiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii sau al neasigurarii unor servicii;
– posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terțe persoane și modul de realizare a acestuia;
– eventualele modificări pe care agenția de turism le poate aduce serviciilor cumpărate;
– răspunderea agenției și despăgubirea turistului în cazul nerespectării clauzelor contractuale
– agenția de turism are obligația să înmâneze turistului un exemplar din contract, în toate cazurile;
– contractul poate fi prezentat și sub formă unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre această și dacă documentul conține informațiile prevăzute mai sus.

Respectarea prevederilor legale privind asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism

Agențiile de turism au obligația să încheie polițe de asigurare cu societăți de asigurare agreate de Ministerul Turismului. În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agențiile de turism și turiști, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt înscris) este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenției de turism, precum și condițiile și termenele în care turistul poate solicita plată despăgubirilor”, a conchis directorul ANPC.