Tinerii care vor să se instaleze la ţară pentru a desfăşura activităţi agricole pot solicita finanţare europeană începând cu 1 septembrie. Ei pot primi între 10.000 şi 25.000 euro.

Depunerea solicitărilor de finanţare a proiectelor pentru instalarea tinerilor fermieri în mediul rural la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit vor începe din 1 septembrie 2010, suma totală alocată fiind de 61,426 milioane euro.

Sprijinul nerambursabil acordat pentru un tânăr fermier în cadrul Măsurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri” este de minimum 10.000 de euro şi maximum 25.000 de euro.

Proiectele pentru solicitarea fondurilor nerambursabile trebuie depuse în cadrul sesiunii de cereri de proiecte deschise în perioada 1 septembrie – 30 septembrie 2010. Proiectele se depun la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP pe raza cărora tinerii fermieri doresc să se instaleze şi să realizeze investiţia.

Pentru a obţine finanţare, proiectul pentru care se solicită fonduri nerambursabile trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor de selecţie din Ghidul Solicitantului, document publicat pe pagina de Internet a APDRP (www.apdrp.ro) sau pot fi obţinute gratuit de la sediile Agenţiei de la nivel central, regional şi judeţean.

Pentru a fi eligibil, un solicitant trebuie să aibă vârsta de până la 40 de ani şi să preia pentru prima dată o exploataţie agricolă cu o dimensiune minimă de 6 UDE (Unităţi de Dimensiune Economică). În acest caz, va primi 10.000 de euro nerambursabili. Pentru fiecare UDE suplimentară se acordă 2.000 de euro, dar sprijinul total nu poate depăşi 25.000 de euro, indiferent de dimensiunea exploataţiei.