Momentul de început în ceea ce privește groapa de gunoi de la Vidra este în 1999, pe vremea când Viorel Lis conducea Primăria Capitalei. Potrivit unor informații dezvăluite de ziarul Puterea, atunci a fost încheiat un contract între SC Capitel Invest SA, președinte arh. Georgeta Gabrea, vicepreședinte N.N. Caval, și Primăria Generală a Municipiului București. Documentul avea ca obiect constituirea unei asocieri pentru „proiectarea, construirea și exploatarea unui Depozit Controlat de Deșeuri Solide Urbane în comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov”.

Prin contractul de asociere, cu „o durată de 20 de ani, începând din data semnării contractului, după care se va trece la perioada postmonitorizarea”, Primăria Capitalei asigură și pune la dispoziție terenul situat în comuna Vidra, în suprafață de 240.000 mp, adică 24 ha. Pentru „perioada de 2 (doi) ani de la intrarea în funcțiune a depozitului, tariful de depozitare pentru deșeurile livrate de primărie este de 10 USD/tona”, iar „pentru perioada următoare de gestiune corespunzătoare depozitării unei cantități totale de 4, 5 milioane de tone, tariful de depozitare pentru deșeurile livrate de primărie este 8,22 USD/tona”.

Totodată, în contract se menționează că „pentru livrări suplimentare, în cazul în care capacitatea finală a depozitului va permite peste cantitate totală de 4,5 milioane tone, părțile vor negocia un nou tarif de depozitare”. De asemenea, contractul stipulează că „în cazul, în care, înaintea expirării perioadei de 20 de ani, capacitatea depozitului va fi saturată, contractul își va înceta valabilitatea”. “Dar, pentru a pune la dispoziția firmei Capitel Invest SA suprafața de 24 ha pentru construcția depozitului Vidra, Primăria Capitalei a încheiat cu Primăria comunei Vidra contractul de concesiune nr. 1058/04.08.1999, prin care Primăria Vidra a concesionat terenul în suprafață de 24 ha către concesionarul PMB”, susține sursa citată.

Ulterior, conform documentelor a fost cesionat, la data de 25.02.2000, de către Capitel Invest SA, către Capitel Systema Ecologic SRL. În anul 2004, firma Capitel Systema Ecologic SRL își schimbă denumirea în Systema Ecologic SRL, avându-l ca administrator pe Bogdan Marius Ștefănescu. Însă, pe data 07.04.2005, firma Systema Ecologic SRL cesionează contractul nr. 1990/09.07.1999, înregistrat la Primăria Municipiului București sub nr 22268/14.07.1999, către firmă Eco Sud SRL. De asemenea, conform contractului, firma Eco Sud are obligația să respecte prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, care la art. 9 stipulează clar faptul că terenurile pe care se edifică depozitele de deșeuri trebuie să fie în proprietatea Consiliilor locale sau județene. “Dar, surpriză! În data de 10.11.2005, adică după șase luni de la cesionarea contractului către firma Eco Sud, s-a încheiat procesul verbal între firma Systema Ecologic SRL, reprezentată de administratorul Bogdan Ștefănescu, și Primăria Municipiului București, reprezentată de Adriean Videanu, prin care părțile au convenit, printr-un proces verbal încetarea pe cale amiabila a contractului nr. 1990/09.07.1999, înregistrat la PMB sub nr 22268/14.07.1999 începând cu data de 10.11.2005. Practic, contractul a încetat amiabil la data 10.11.2005, în baza procesului verbal semnat de Adriean Videanu și Bogdan Ștefănescu. Dar, potrivit contractului de concesiune nr. 1990/09.07.1999, încheiat între SC Capitel Invest SA și Primăria Generală a Municipiului București, cesionat ulterior către firma Eco Sud SA, acesta încetează de drept din momentul în care Eco Sud a terminat exploatarea celor 24 ha care au făcut obiectul contractului, respectiv din anul 2016, când, atenție, a fost pusă în funcțiune celula 5 care este construită pe un teren proprietate private”, a comentat sursa menționată.

Potrivit jurnaliștilor, în Autorizația Integrată de Mediu (AIM) nr. 25/ 11.12.2018), emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, la capitolul 8 – Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existențe pe amplasament – se precizează că din suprafața de 42 ha sunt utilizați 244.589 mp, adică circa 24,5 ha, pentru celulele 1-5, 12.935 mp (circa 1,3 ha) pentru zona verde și 21.065 mp, aproximativ 2,2 ha, pentru zona administrativă și sortare, adică un total de 278.589 mp, circa 27,8 ha. Ca atare, conform datelor din AIM nr. 25/ 11.12.2018, suprafața ocupată de depozitul Vidra este de aproximativ 27.8 ha, adică cu circa 4 ha mai mult decât suprafața alocată prin contractul de concesiune nr. 1990/09.07.1999. Mai mult, în AIM nr. 25/ 11.12.2018, la capitolul 4 – Documentația solicitării autorizației -, unde sunt precizate actele emise de autorități care au stat la baza emiterii autorizației, contractul de concesiune nr. 1990/09.07.1999 este singurul menționat, fără să se facă referiri asupra existenței unui act adițional la acesta, sau la un alt contract de concesiune pentru suprafața de 18 ha, diferența dintre cele 24 ha care fac obiectul contractului încheiat în anul 1999 și suprafața autorizata prin AIM nr. 25/ 11.12.2018. Astfel, AIM a fost completată în baza solicitării și raportului de amplasament depuse și însușite de reprezentanții firmei Eco Sud, dar OUG 195/2005, care face parte din temeiul legal în baza căruia s-a emis AIM, prevede la art. 21 alin. 4 că „răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competențe pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru carectitudinea lucrărilor prevăzute la alin (1) revine autorului acestora”.

Practic, licența ANRSC nr. 3683 /05.05.2016, emisă în baza Ordinul nr. 211/05.05.2016, care face parte din documentele emise de autorități în baza cărora s-a emis AIM nr. 25/ 11.12.2018, își încetează valabilitatea din cauza nerespectării condițiilor asociate. Motivul: contractul nr. 1990/09.07.1999, încheiat cu Primăria Generală a Municipiului București, se referă la o suprafață de 24 ha, care a fost saturată încă din 2016. Prin AIM nr. 25/ 11.12.2018 se certifica că suprafața utilizată pentru depozitul Vidra este de circa 27,8 ha, ceea ce excede cu circa 4 ha suprafeței care a făcut obiectul contractului nr. 1990/09.07.1999.

Având în vedere că art 2.1.1 din contractul nr. 1990/09.07.1999 prevede încetarea contractului la saturarea suprafatei de 24 ha, Eco Sud SA se află în situația în care nu are un contract de concesiune valabil pentru operarea depozitului Vidra. Contractul nr. 1990/09.07.1999 are un singur act additional, înregistrat la PMB sub nr. 318/10.07.2014, prin care se ia act de schimbarea formei juridice a societății Eco Sud, din SRL în SA, fără să se facă vreo mențiune privind extinderea suprafeței de 24 ha care făcea obiectul contractului. Astfel, sunt încălcate dispozițiilor art. 9 pct. 3 din HG nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deșeurilor, care prevede următoarele: „Consiliile locale/județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor”. Însă, conform datelor de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din suprafața de 42 ha pentru care s-a emis AIM 25/11.12.2018, doar 24 ha se află pe domeniul public al Primăriei Vidra, diferența de 18 ha aflându-se în proprietatea firmei Eco Sud SA și a unor persoane fizice, printre care se află și Bogdan Ștefănescu, administratorul firmei Systema Ecologic SRL, adică tocmai cel care a semnat cu primarul Adriean Videanu pentru încetarea contractului nr. 1990/09.07.1999, înregistrat la PMB sub nr. 22268/14.07.1999.

Jurnaliștii mai notează că, la ora actuală, licența ANRSC nr. 3683 /05.05.2016, emisă în baza Ordinul nr. 211/05.05.2016, care face parte din documentele emise de autorități în baza cărora s-a emis AIM nr. 25/11.12.2018, își încetează valabilitatea din cauza nerespectării condițiilor asociate. Mai mult, conform prevederilor Ordinului nr. 211/05.05.2016, licența 3683/05.05.2016 își păstrează valabilitatea până la data de 21.05.2021, pentru depozitul Vidra, doar cu condiția respectării condițiilor asociate.

Dar, potrivit documentelor, depozitul de la Vidra funcționează ilegal de mai mulți ani, fiind extins din 2016 pe o proprietate privată, ceea ce demonstrează că el trebuia închis încă de atunci. În plus, depozitul fiind saturat de mai mulți ani, automat încetează și contractul de concesiune, care, chiar și în condițiile în care a fost parafat în 1999, și-ar fi încheiat valabilitatea anul acesta.