Denumire active Valoare evaluare

(lei, fără T.V.A.)

Valoare pornire la licitatie

(lei, fără T.V.A.)

SPAȚII  DE BIROURI SITUATE ÎN IMOBIL P+8E AMPLASAT ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 3, BD. MIRCEA VODĂ, NR. 44, M17, Tr. I, ET. 6, 7, 8,  ÎN APROPIERE DE BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

 

Terenul aferent imobilului este intabulat în CF 221481, cu nr. cad. 221481 și este proprietatea Primăriei Mun. București. SC Romagra SA are încheiat contract de concesiune asupra unei cote părți de teren în suprafață de 109,52 mp, aferentă apartemenetelor nr. 25-33, de la etajele 6, 7 și 8, acestora revenindu-le o cotă parte indiviză de 8,474% din părțile și dependințele comune ale imobilului.

Activ 1 SPAȚII  DE BIROURI SITUATE LA ETAJUL 6

ce includ  apartamentele nr. 25, 26, 27 și 28

cu suprafața utilă totală de 260,70 mp și suprafața utilă cu balcon de 270,70 mp și cotă parte de teren de 48,05 mp, respectiv:

 

2.409.000 lei

(aprox. 492.750 €)

 

2.409.000 lei

(aprox. 492.750 €)

APARTAMENT NR. 25 amplasat la ETAJUL 6, compus din 3 birouri și dependințe (grup sanitar).

Suprafața utilă totală este de 78,40 mp, cotă parte de teren 11,94 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U32 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U32.

APARTAMENT NR. 26 amplasat la ETAJUL 6, compus din 2 birouri și  balcon cu suprafața de 5,10 mp.

Suprafața utilă este de 40 mp și totală de 45,10 mp, cotă parte de teren 6,75 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U35 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U35.

APARTAMENT NR. 27 amplasat la ETAJUL 6, compus din 3 birouri și dependințe. Balcon cu suprafața de 4,9 MP.

Suprafața utilă este de 61,3 mp și totală de 66,20 mp, cotă parte de teren 14,68 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U38 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U38.

APARTAMENT NR. 28 amplasat la ETAJUL 6, compus din 3 birouri și dependințe (cu grup sanitar).

Suprafața utilă totală este de 81 mp, cotă parte de teren 14,68 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U36 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U36.

Activ 2 SPAȚII  DE BIROURI SITUATE LA ETAJELE 7 ȘI 8 ce includ apartamentele nr. 29, 30, 31, 32 și 33, cu suprafața utilă de 380,40 mp și suprafața utilă cu balcon de 395,4 mp și cotă parte de teren de 58,73 MP, respectiv: 3.515.000 lei

(aprox. 718.990 €)

3.515.000 lei

(aprox. 718.990 €)

APARTAMENT NR. 29, amplasat la ETAJUL 7 compus din 2 birouri și dependințe.

Suprafața utilă totală este de 78,70 mp, cotă parte de teren 11,94 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U34 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U34.

APARTAMENT NR. 30 amplasat la ETAJUL 7 compus din 2 birouri și balcon cu suprafața de 5,10 mp.

Suprafața utilă este de 40,40 mp și totală de 45,50 mp, cotă parte de teren 6,75 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U39 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U39.

APARTAMENT NR. 31 amplasat la ETAJUL 7  compus din 3 birouri și dependințe. Balcon cu suprafața de 4,80 mp.

Suprafața utilă este de 61,70 mp și totală de 66,50 mp, cotă parte de teren 14,68 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U37 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U37.

APARTAMENT NR. 32 amplasat la ETAJUL 7, compus din 3 birouri și dependințe.

Suprafața utilă totală este de 81,40 mp, cotă parte de teren 14,68 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U40 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U40.

APARTAMENT NR. 33 amplasat la ETAJUL 8, compus din 2 birouri și dependințe. Balcon cu suprafața de 5,10 mp.

Suprafața utilă este de 118,20 mp și totală de 123,3 mp, cotă parte de teren 13,42 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 221481-C1-U33 UAT București, sectorul 3, cu nr. cad. 221481-C1-U33.

Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 07.10.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

 

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, PE DATA DE 08.10.2021, ORA 14.00 CU ÎNSCRIERE PÂNĂ LA DATA DE 07.10.2021, ORA 14.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi CU HOTĂRÂriLE ADUNĂRII creditorilor.

        

Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail vanzari@insolventa.ro, intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, până pe data de 07.10.2021, ora 14.00, în baza unei cereri prealabile.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: 0755-132.471, 0757-545.545, 0232-243.864.