"Am căutat să vedem care sunt aşteptările populaţiei de la sistemul de sănătate, ce s-ar dori să devină el şi să găsim soluţii pentru satisfacerea cât mai multora dintre aşteptările oamenilor. Prima cerinţă majoră care s-a desprins este aceea ca statul să garanteze universalitatea asistenţei medicale, accesul tuturor cetăţenilor la asistenţă medicală; să existe un sistem public de bază care să asigure asistenţa medicală, în special pe cea spitalicească", a afirmat Cepoi.

Potrivit ministrului, schimbări majore se vor face în câteva zone de activitate."În primul rând, va fi modificat sistemul de asigurări de sănătate, pentru a permite controlul asiguraţilor asupra modului de cheltuire a banilor, pentru a permite posibilitatea de a alege între un asigurator public şi unul privat, posibilitatea de a introduce un sistem competitiv între asiguratori, care să conducă la creşterea calităţii serviciilor de asigurări’, a spus Vasile Cepoi.

Ministrul a menţionat printre priorităţi obligativitatea contribuţiei la Fondul de asigurări de sănătate, în prezent existând o categorie de asiguraţi scutiţi de plata asigurărilor, prin diferite legi.

"Avem în vedere şi crearea unui mecanism prin care să fim siguri că Fondul de asigurări este utilizat pentru Sănătate şi nu în alte scopuri, pentru că există suspiciunea că nu toţi banii care se plătesc pentru asigurări sunt folosiţi în Sănătate", a detaliat Vasile Cepoi.

Ministrul Sănătăţii a explicat că soluţiile propuse de proiectul de lege vizează transformarea actualului sistem de asigurări de sănătate – structurat la instituţie publică – într-o structură de tip mutualist.

"Casa Naţională de Sănătate ar deveni o autoritate de reglementare şi control al sistemului de asigurări de sănătate, care va elabora modalităţile prin care se pot atinge obiectivele politicii de sănătate elaborate de Ministerul Sănătăţii. Într-o primă etapă, vor fi între 8-12 Case teritoriale de asigurări, iar în interval de 2 ani, acestea se vor transforma în Societăţi mutuale de asigurări", a declarat Vasile Cepoi.

Aceste societăţi mutuale îşi vor alege structurile de conducere, în structurile executive fiind admise doar persoane care au o pregătire corespunzătoare, experienţă în sistemul asigurărilor de sănătate şi vor parcurge cursuri de pregătire speciale pentru această activitate.
Societăţile mutuale de asigurări vor putea face asigurări atât pentru pachetul de servicii de bază, cât şi pentru un pachet facultativ. Există, de asemenea, propunerea ca şi societăţi comerciale private de asigurări de sănătate să poată face asigurări pentru pachetul de servicii de bază. Colectarea Fondului de asigurări de sănătate s-a propus să se facă tot pe structurile de fiscalitate (ANAF), cu precizarea că acesta se colectează într-un fond separat şi este aprobat printr-o lege specială votată de parlament, pentru a reduce suspiciunea asupra destinaţiei banilor.