Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a explicat că decizia are ca scop asigurarea unei delimitări clare între programele audiovizuale difuzate în cadrul unui serviciu media la cerere cu caracter electoral şi programele care nu au caracter electoral.

CNA spune că trebuie marcată și publicitatea politică

Autoritatea a subliniat că trebuie marcată și publicitatea politică. Astfel, publicul va fi corect informat cu privire la tipul de conţinut.

Totuși, trebuie îndeplinite și alte condiții pentru informarea corectă a utilizatorilor și pentru asigurarea pluralismului, în perioada campaniei electorale aferentă alegerilor europarlamentare şi alegerilor locale din anul 2024

Furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere vor asigura respectarea acestora reguli aplicabile programelor audiovizuale reunite în cadrul unui catalog de programe:

 • programele dedicate campaniei electorale difuzate de serviciile media audiovizuale la cerere vor fi însoţite, pe întreaga durată de difuzare, de menţiunea „promovare electorală” sau, după caz, „dezbatere electorală”;
 • reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial;
 • precizarea calităţii în care se exprimă persoanele invitate în cadrul programelor, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia;
 • calitatea persoanelor invitate va fi vizibilă pe ecran la momentul intervenţiei acestora;
 •  nu pot difuza programe produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali, conform art. 23 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere;
 • luarea de măsuri pentru asigurarea echidistanţei şi a pluralismului de opinii în cadrul programelor în care participă candidaţi care deţin funcţii publice, strict în probleme legate de exercitarea funcţiei lor.

Realizatorii, prezentatorii şi moderatorii dezbaterilor electorale sunt îndemnaţi să fie imparţiali

La rândul lor, programele de promovare electorală, spoturile și celelalte materiale audiovizuale ale competitorilor electorali trebuie să respecte anumite reguli. În documentul întocmit recent, CNA subliniază că este vorba despre următoarele:

 • nu incită la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală;
 • nu conţin afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului la propria imagine sau care sunt contrare bunelor moravuri;
 • nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi ori competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

Realizatorii, prezentatorii şi moderatorii dezbaterilor electorale sunt îndemnaţi să fie imparţiali. Ei sunt îndemnați și să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuţii posibilitatea să îşi prezinte opiniile.

O altă condiție este că trebuie să asigure menţinerea dezbaterii în sfera tematicii electorale.

„Difuzarea programelor de promovare electorală, a spoturilor electorale şi a materialelor audiovizuale electorale trebuie să respecte dispoziţiile art. 36 alin. (31) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, a transmis autoritatea.

Publicitatea politică trebuie să respecte următoarele condiții

Furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, pot insera publicitate politică numai în calupuri separate şi marcate corespunzător, în conformitate cu art. 34 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 320/2012.

În cazul în care sunt inserate spoturi electorale în cadrul programelor de promovare electorală sau de dezbatere electorală, furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere se vor asigura că:

 • integritatea şi valoarea programelor respective nu sunt prejudiciate;
 • spoturile electorale sunt asumate în mod explicit, prin prezentare sau prin conţinut, de către competitorii electorali; în programele de promovare electorală a unor competitori electorali nu sunt inserate spoturi ale altor competitori;
 • spoturile electorale nu constituie publicitate comercială, în sensul dispoziţiilor legale;
 • în perioada campaniei electorale, cu excepţia spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de publicitate ce conţin referiri la competitorii electorali.
alegeri
SURSA FOTO: Dreamstime

Furnizorii de servicii media audiovizuale vor lua toate măsurile privind dreptul la rectificare

Furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere vor lua toate măsurile privind dreptul la rectificare, potrivit CNA. Este vorba despre următoarele măsuri:

 • să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la un program disponibil în catalog în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării; să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată;
 • în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului;
 • să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării;
 • în situaţia în care conţinutul audiovizual care face obiectul sesizării se referă la un program disponibil în catalog în ultima zi de campanie electorală, rectificarea se difuzează în preziua votării (dreptul la rectificare se exercită prin postarea pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil, a textului rectificării);
 • să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.

În preziua votării, furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere se vor asigura că prevăd în catalog difuzarea rectificărilor ca urmare a sesizărilor care se referă la programele difuzate în ultima zi de campanie.

Înainte de începerea perioadei campaniei electorale, furnizorii nu vor include în cadrul cataloagelor programe cu conţinut audiovizual de promovare electorală.

După încheierea perioadei campaniei electorale, până la închiderea urnelor de votare, furnizorii vor înlătura din catalog programele cu conţinut audiovizual de promovare electorală.

Nerespectarea condițiilor CNA atrage sancțiuni grave din partea autorităților.