Interdicție pentru proprietarii de apartamente din blocurile cu risc seismic I

Inițiativa legislativă a trecut deja de Senat și ar putea, în cazul în care intră în vigoare, să interzică închirierea apartamentelor în blocurile cu risc seismic I.

O interdicție privind activitățile comerciale și publicității în blocurile cu risc seismic I și II, expertizate începând din 2008, este în vigoare din august 2023. De asemenea, o altă prevedere înlesnește introducerea blocurilor cu risc seismic în programul național de consolidare prin votul a 50+1 din numărul de proprietari, față de unanimitate, condiționare care bloca consolidările.

Numai în București sunt aproape 400 de imobile expertizate cu risc seismic I, majoritatea în zona centrală a Capitalei, precum Centrul Vechi, bulevardele Magheru și Bălcescu sau Calea Victoriei.

Motivul interzicerii chiriilor în blocurile Rs I este „apărarea dreptului la viață a altor persoane”, proprietarii având posibilitatea de a adera la un program național de consolidare pentru aducerea în siguranță a construcției, spune inițiativa legislativă.

Potrivit expunerii de motive, nu se limitează dreptul de proprietate, având în vedere că proprietarul se poate folosi de bunul său potrivit destinației, ceea ce se interzice fiind doar posibilitatea cedării folosinței către terți.

Restricția se ridică dacă sunt efectuate lucrări de consolidare a clădirii la seism

Inițiativa îi aparține fostului ministru al Dezvoltării Cseke Attila (UDMR), din Guvernul Ciucă, fiind făcută martie 2023. Potrivit propunerii legislative, în legea cadru 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor – care reglementează programul național de consolidare, în scopul accelerării măsurilor instituite de către autorități – se introduce un alineat nou la art. 5 (3):

„Se interzice închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația locuință din clădirile încadrate în raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, începând cu data încadrării în clasa de risc seismic RsI, până la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente”.

Este important de precizat că restrângerile se fac cu respectarea art.53 din Constituția României privind restrângerile unor drepturi sau libertăți care se fac prin lege și care se impun pentru apărarea drepturilor fundamentale la viață și la integritate fizică, garantate de Constituția României.