Rezoluția fără caracter legislativ, întocmită de Wolf Klinz, vine cu câteva săptămâni înainte de data la care Comisia Europeană (CE) va înainta propuneri legislative privind reglementarea în continuare a activităților agențiilor de rating de credit (ARC), punând astfel capăt, temporar, unei discuții asupra unei probleme care a generat poziții diferite ale grupurilor politice.
Rezoluția analizează modalitățile prin care agențiile de rating de credit să poată fi responsabilizate pentru consultanța emisă. Cel mai important, rezoluția adresează CE solicitarea de a identifica modalități prin care agențiile de rating pot fi trase la răspundere în baza dreptului civil din statele membre. Rezoluția sugerează, de asemenea, că toate agențiile de rating de credit înregistrate ar trebui să revizuiască acuratețea ratingurilor de credit realizate în trecut și să pună aceste evaluări la dispoziția autorităților de supraveghere, iar Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) ar trebui să fie împuternicită să realizeze controale neanunțate în ceea ce privește aceste evaluări.
Pentru a cunoaște modalitatea prin care agențiile de rating de credit ajung la anumite concluzii, rezoluția sugerează ca autoritățile de supraveghere să primească mai multe informații de documentare. Totodată, rezoluția invită Comisia să analizeze în continuare avantajele obligației de a folosi două analize de rating în cazul produselor financiare complexe, cea mai conservativă urmând să fie utilizată pentru supravegherea legală. Acest lucru ar face ca investitorii să aibă o imagine mai clară asupra situației reale a produsului.