Motorul principal al consolidării bugetare l-a reprezentat creşterea încasărilor din TVA, cu 36%, coroborat cu scăderea cheltuielilor de personal, cu 20%.

Astfel, în vreme ce veniturile totale din perioada ianuarie-mai au crescut cu 10,1%, până la 70,74 miliarde lei, cheltuielile totale au scăzut cu 3,4%, până la 78,17 miliarde lei.

Pe partea veniturilor, după cum aminteam mai sus, motorul principal l-a reprezentat colectarea de TVA, care a avansat cu 35,6% (4,7 miliarde lei), până la 17,9 miliarde lei. De asemenea, încasările din accize au crescut puternic, cu 28,2% (1,59 miliarde lei), până la 7,2 miliarde lei.

Totodată, au crescut şi contribuţiile de asigurări, cu 3,2% (622 milioane lei), până la 19,97 miliarde lei. Scăderi seminificative pe partea de venituri s-au înregistrat la donaţii, cu 69% (672 milioane lei), până la 303 milioane lei.

Pe partea de cheltuieli, pârghia principală a reducerii a venit dinspre cheltuielile de personal, care s-au diminuat cu 20% (3,98 miliarde lei), până la 16,06 miliarde lei. Scăderi importante de cheltuieli s-au mai înregistrat pe partea cheltuielilor cu asistenţa socială, cu 3,1% (901 milioane lei), până la 28,29 miliarde lei, şi partea subvenţiilor, cu 21,3% (769 milioane lei), până la 2,83 miliarde lei.

Îmbucurător este faptul că au crescut cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri UE nerambursabile, cu 61,5% (1,36 miliarde lei), până la 3,59 miliarde lei, în vreme ce s-au redus cheltuielile de capital, cu 5,4% (290 milioane lei), până la 5,08 miliarde lei.

Creşteri semnificative ale cheltuielilor s-au înregistrat pe partea de dobânzi, cu 34,7% (969 milioane lei), până la 3,76 miliarde lei, respectiv pe cu bunurile şi serviciile, cu 10,5% (1,12 miliarde lei), până la 11,78 miliarde lei.