La examenul de bacalaureat din Ungaria, care va suferi transformări majore din 2024 din mai multe discipline, accentul va fi pus pe proiecte, respectiv examenul tradiţional în scris şi oral va fi înlocuit cu cercetarea, experimente, inovaţie şi creaţie. Din septembrie, lecţiile vor fi ţinute deja în şase clase conform noului curriculum național de bază și curriculum-cadru, introduse în 2020, care vor  renunţa la educaţia tradiţională şi se vor baza pe activitatea elevilor.

Schimbări majore la Bacalaureatul din Ungaria

Schimbările curriculare sunt însoțite de modernizarea examenelor, iar recent au fost publicate noile cerinţe privind examenul de bacalaureat, care vor fi aplicate pentru prima oară în perioada mai-iunie a anului şcolar 2023-2024, însă potrivit unor informaţii ale ziarului ungar „Magyar Nemzet”, în cazul examenelor prestabilite, noile criterii vor putea fi aplicate şi mai devreme.

Potrivit planurilor, nu se va modifica sistemul pe două niveluri al examenului de bacalaureat şi nici subiectele de examen obligatoriu. În schimb, va fi o noutate faptul că elevii pot alege să elaboreze un proiect din toate materiile examenului științific – biologie, chimie, fizică, geografie -, urmând a-l susţine precum o lucrare de diplomă, transmite Infostart.hu.

Ce trebuie să facă elevii

Elevii vor elabora o lucrare pe baza propriilor lor de cercetări pe care le vor prezenta la examenul oral. Lucrarea trebuie să conţină prezentarea problemei examinate, metoda aplicată, experienţele şi evaluarea acestora, precum şi lista literaturii de specialitate folosită, potrivit detaliilor prezentate de ministerul de resort. În afară de disciplinele ştiinţifice, cunoştinţele civice, economice, administrative, cunoştinţele privind filmele şi media vor fi parte a examenului de bacalaureat, bazat pe proiecte. La examenul scris elevii trebuie să prezinte un subiect independent, elaborat în timpul anului şcolar. Din biologie şi chimie elevii pot prezenta rezumatul unei cercetări efectuate asupra unei probleme date, cu ajutorul datelor din literatura de specialitate. Subiectele pot fi cele referitoare la mediu, problemele privind protejarea naturii, dar și orice alte cercetări (de exemplu biochimice). Din chimie, elevii pot prezenta cercetările lor proprii efectuate sub îndrumarea profesiorilor de specialitate. Candidații pot alege, de asemenea, un consultant extern, care poate fi un profesor de specialitate dintr-o altă instituție sau un specialist (relevant pentru tema proiectului). La geografie, elevii trebuie să aleagă un subiect prin care pot prezenta anumite fenomene naturale şi socio-geografice, pe baza unor procese complexe. De fiecare dată elevii trebuie să pună accentul pe sustenabilitate şi protejarea mediului. Elevii pot prezenta, de exemplu, problemele sociale, economice şi de mediu ale zonei în care locuiesc, precum şi amelioarea acestor probleme din punctul lor de vedere. Elevii pot pregăti, de asemenea, şi un proiect referitor la etnologia minorităţilor naţionale (de exemplu, minorităţile croate, germane, rome), în acest caz ei trebuie să prezinte o problemă cu care se confruntă respectiva minoritate naţională. Din matematică, în prim-plan vor fi rezolvarea unor probleme practice, inspirate din viaţa cotidiană, cum ar fi problemele financiare. Subiectele la examenul de informatică vor fi înlocuite de cultura digitală. În ceea ce priveşte examenul de limbă maghiară, o noutate va fi faptul că pe lângă interpretarea textului accentul se va pune pe cunoştineţele de gramatică. Se va modifica şi examenul de istorie: elevii pot prezenta pe lângă unele surse contemporane greu de înţeles şi o analiză asupra unor texte publicistice. De asemenea, se va dubla volumul unor subiecte din epoca modernă, de exemplu va creşte şi importanţa Primului Război Mondial. Ministerul ungar de Resurse Umane a anunţat că pe site-ul Oficiului pentru învăţământ vor fi publicate în viitorul apropiat modele de proiecte, pe lângă noile criterii detaliate privind examenul de bacalaureat.

Sursă foto: Dreamstime