Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a elaborat şi supune consultării publice documentul de poziție privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz, care stabileşte obiectivele, principiile, condiţiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în vederea furnizării de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă,  inclusiv implementării 5G în România.

„Aşa cum am anunţat, ne propunem să alocăm spectrul disponibil în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz printr-o licitaţie organizată în acest an. Deşi neutre din punct de vedere tehnologic, aceste benzi sunt cele mai potrivite pentru dezvoltarea reţelelor 5G, care reprezintă motorul transformării digitale a economiei pe care ne-o dorim pentru România”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, într-un comunicat.

În acest an, ANCOM va pune la dispoziţia operatorilor interesaţi spectrul disponibil în benzile 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz. În banda de 700 MHz este disponibilă o cantitate de 2 x 30 MHz (FDD) şi 1 x 15 MHz (SDL), în banda de 800 MHz – 2 x 5 MHz (FDD), în banda de 1500 MHz – 1 x 40 MHz (SDL)  şi în banda de 2600 MHz – 2 x 40 MHz (FDD). 

Toată această cantitate de spectru va putea fi utilizată începând cu 1 ianuarie 2020. Drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe din benzile de 700 MHz și 1500 MHz, în care nu există nicio alocare până în prezent, vor avea o perioadă de valabilitate de 15 ani. 

Licenţele pentru spectrul ce va fi licitat în benzile de 800 MHz și 2600 MHz vor fi acordate pentru o perioadă de valabilitate de 10 ani. În banda de 800 MHz operatorii Telekom România Mobile Communications, Orange şi Vodafone dețin deja drepturi de utilizare (licențe), a căror valabilitate ANCOM intenţionează să o prelungească până la data de 31 decembrie 2029, pentru a alinia data de expirare a acestor drepturi cu a celor care vor fi acordate ca urmare a licitaţiei din acest an.

Similiar vor fi prelungite valabilitățile licenţelor operatorilor Telekom România Mobile Communications, Orange, Vodafone şi RCS&RDS pe care aceştia le deţin deja în banda de 2600 MHz, anunţă autoritatea.

 

În ceea ce priveşte banda 3400-3800 MHz, se vor putea aloca maxim 90 MHz (în regim de funcţionare TDD) pe un termen mai scurt, de 6 ani (în perioada 01.01.2020 – 31.12.2025) şi 400 MHz (tot în regim TDD) pe un termen mai lung, de 10 ani (în perioada 01.01.2026 – 31.12.2035). Scopul acordării drepturilor de utilizare pe un termen mai scurt îl reprezintă alinierea datei de expirare a acestor drepturi cu a celor care au fost deja acordate în această bandă de frecvenţe în cadrul licitaţiei din anul 2015.

Pentru alocarea spectrului, ANCOM propune aplicarea unei proceduri de selecție competitive similare celei organizate în anul 2012. Această procedură presupune ca fiecare operator interesat să depună o ofertă iniţială prin care va indica numărul de blocuri pe care doreşte să le achiziţioneze în fiecare dintre benzile disponibile. Ofertele iniţiale vor arăta dacă există o cerere mai mare decât cantitatea de spectru disponibil în anumite benzi, dacă cererea este egală cu numărul blocurilor de frecvenţe disponibile în cadrul fiecărei benzi (categorii de spectru) sau dacă cererea depășește cantitatea de spectru disponibil.

Înainte de organizarea propriu-zisă a licitaţiei, ANCOM va reorganiza banda 3400-3600 MHz şi va finaliza acordurile de coordonare internaţională a utilizării frecvenţelor cu ţările vecine. De asemenea, Autoritatea va desfăşura o campanie de monitorizare a spectrului care face obiectul licitației.

În urma consultării cu industria asupra documentaţiei, ANCOM va desfăşura licitaţia de spectru şi va acorda licențele câştigătorilor până la sfârşitul acestui an, urmând ca operatorii să poată folosi spectrul câştigat în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz (alocat pe termen scurt) de la data de 1 ianuarie 2020, respectiv începând cu anul 2026 pentru spectrul din banda 3400-3800 MHz alocat pe termen lung.

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 4 martie 2019, pe adresa sediului central al ANCOM.