Începând cu vârsta de 16 ani, absolvenţii instituţiilor de învăţământ pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de 6 luni dacă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti a informat că indemnizaţia reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.

„Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională), precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime). Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, precizează AMOFM.

Indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, în cazul absolvenţilor de liceu, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei încheierii situaţiei şcolare, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

Dacă elevii nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Pentru înregistrarea absolventului ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt necesare: actul de identitate, actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate.

Șomajul e în scădere

ANOFM a transmis la sfârșitul lunii iunie, că rata șomajului înregistrată în luna mai 2023 a fost de 2,88%, mai mică decât cea din aprilie 2023.

Numărul total de şomeri la finele lunii mai 2023 a fost de 225.942 de persoane, mai mic cu 3.174 de persoane faţă de cel înregistrat la finele lunii anterioare, arată ANOFM.

„Din totalul şomerilor înregistraţi, 37.820 au fost şomeri indemnizaţi şi 188.122 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 2.490 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 684 de persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii mai se prezintă astfel: 64.413 şomeri provin din mediul urban şi 161.529 şomeri provin din mediul rural”.