Proiectul anunţă nivelul accizei specifice pentru ţigarete care se ia în calcul la stabilirea accizei totale. Acciza specifică de la 1 aprilie este de 59,77 euro/ 1.000 ţigarete şi se determină pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul din 2013. Formula finală de calcul pentru accize în cazul ţigărilor se stabileşte în funcţie de acciza specifică şi acciza ad valorem.