La sfârşitul lui 2010, datoria publică se situa la 193,89 miliarde lei, respectiv la o cotă de 37,75% din PIB. Chiar dacă în valoare nominală datoria publică a crescut, ponderea acesteia în produsul intern brut (PIB) s-a redus pentru că în 2011 este prevăzut un PIB nominal de 542 miliarde lei, cu 5,5% mai mare decât anul trecut (513,64 miliarde lei).

Avansul datoriei publice s-a datorat exclusiv datoriei publice guvernamentale, al cărei sold s-a majorat în special pe partea de titluri de stat. Astfel, împrumuturile statului prin certificate de trezorerie (cele cu scadenţa până la 1 an) au urcat cu 1,9 miliarde lei după primele trei luni din 2011, până la 34,6 miliarde lei, în vreme ce soldul obligaţiunilor de stat (cele cu scadenţe de peste 1 an) a avansat cu 3,4 miliarde lei, până la 37,46 miliarde lei.

Cu circa 1,3 miliarde lei, până la 74,93 miliarde lei, a urcat soldul împrumuturilor contractate direct de stat. Scăderi s-au înregistrat la două tipuri de instrumente – cu 1,1 miliarde lei, până la 30,37 miliarde lei, pe partea împrumuturilor din Contul curent General al Trezoreriei Statului (CTGS), şi cu 0,4 miliarde lei, până la 10,08 miliarde lei, pe partea de euroobligaţiuni.

Presiunea se menţine şi în 2012 – 10 miliarde lei numai dobânzi

Pentru acest an este estimat un serviciu al datoriei publice guvernamentale de peste 60 miliarde lei, din care 8,7 miliarde lei (2,1 miliarde euro) reprezintul costul cu dobânzile. Cu alte cuvinte, costul cu dobânzile aferente datoriei guvernamentale este echivalent cu 1,6% din PIB.

Potrivit estimărilor Ministerului de Finanţe, presiunea din partea datoriei guvernamentale se menţine ridicată şi în 2012, când este estimat un serviciu al datoriei de 62,4 miliarde lei, din care costul cu dobânzile este aşteptat să ajungă la 9,8 miliarde lei (2,4 miliarde euro).

Primele rate din împrumutul de la FMI vor fi plătite de MFP începând cu 2012 (120 milioane euro), dar grosul rambursărilor este prevăzut pentru 2013 şi 2014 – 938 milioane euro, respectiv 970 milioane euro. Chiar dacă împrumutul de la FMI aferent Ministerului de Finanţe va fi stins în 2015 (152 milioane euro), tot în 2015 începem să rambursăm din împrumutul de la Comisia Europeană (1,5 miliarde euro).

În 2016 avem un an de pauză în ceea ce priveşte returnarea banilor către CE, dar din 2017 până în 2019 vom rambursa câte 1-1,2 miliarde anual.