Astfel, la 30 iunie 2011 datoria publică a României a ajuns la 214 miliarde de lei.

Datoria publică guvernamentală reprezintă 202,38 miliarde lei, din care 91,36 miliarde lei era în lei, 92,541 miliarde lei era în euro, iar restul în alte valute. Diferenţa de până la 214 miliarde de lei este reprezentată de datoria public locală, care în luna iunie a rămas aproape neschimbată.

În funcţie de scadenţă, datoria pe termen scurt era de 65,82 miliarde lei, cea pe termen mediu de 56,83 miliarde lei, iar datoria pe termen lung se ridica la 79,73 miliarde lei. La 31 decembrie 2010, datoria publică a României era de 194,459 miliarde lei şi reprezenta 37,86% din PIB.

Datoria publică a depăşit pragul de 200 miliarde de lei în luna mai, ca urmare a împrumuturilor pe termen scurt contracte de Finanţe. Avansul din luna iunie a venit ca urmare a emisiunii de eurobonduri în valoare de 1,5 miliarde de euro şi a altor împrumuturi pe termen scurt.

Cu toate acestea, România se află printre statele cu cele mai mici datorii publice, având în vedere ţările europene care se confruntă cu această criză a datoriilor. Printre acestea se află Grecia, Irlanda, Italia, Spania şi Belgia.