Aceasta este, potrivit băncii centrale, una din principalele vulbnerabilități ale României.

”Deşi ponderea DETS în total datorie externă a crescut (de la 19 la sută în anul 2009, la 22 la sută în iunie 2011), majorarea s-a realizat în cazul companiilor nefinanciare în principal pe segmentul creditelor mamă-fiică, gradul de reînnoire al DETS s-a menținut ridicat, iar rezervele valutare administrate de banca centrală pot acoperi într-o măsură confortabilă eventuale nereînnoiri ale acestei datorii”, potrivit raportului BNR.

România este însă într-o situație mult mai bună decât la începutul crizei.

Principalele vulnerabilităţi externe ale economiei României la momentul declanşării crizei s-au temperat considerabil, se mai menționează în raport.

”În primul rând, deficitul de cont curent a continuat să se menţină la un nivel moderat şi sustenabil (4,1 la sută din PIB în anul 2010, prognoza pentru intervalul 2011-2012 fiind de sub 5 la sută, în comparaţie cu nivelul de 11,6 la sută înregistrat la sfârşitul anului 2008), iar exporturile au performat peste media regiunii”, scrie în document.