Danny Hillis, unul dintre pionierii Internetului, caracterizează rețeaua ca fiind supra-extinsă și operând la un nivel pentru care nu a fost gândită, ivindu-se necesitatea unui Plan B: un sistem paralel pe care să ne bazăm dacă – sau când – Internetul s-ar prăbuși.
O conferinţă susţinută în cadrul întâlnirilor TED, de către Danny Hillis, inventator, om de ştiinţă, autor şi inginer. 
<iframe src="http://embed.ted.com/talks/lang/ro/danny_hillis_the_internet_could_crash_we_need_a_plan_b.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>